1

Знайомлячись з нормами сучасного етикету, зустрів такий термін як "толерантність". Де його пояснюють як:

Толерантність - це здатність без агресії сприймати думки, поведінку, форми самовираження та спосіб життя іншої людини, які відрізняються від власних.

На Вікіпедії загальновживаного значення не наводиться.

СУМ-11 надає пояснення:

ТОЛЕРА́НТНИЙ, а, е, книжн. Поблажливий, терпимий до чиїхсь думок, поглядів, вірувань тощо. Толерантний був [редактор] — для виду (Іван Франко, X, 1954, 115); У мене є один дуже близький друг .., і він мириться якось з моїми виступами.., хоч я виражаюсь перед ним далеко гостріше, ніж тепер перед Вами. Я сподіваюсь, що в сьому Ви будете до мене толерантні? (Леся Українка, V, 1956, 266); — Він.. чоловік толерантний, більше, мабуть, ніж моя Таня... (Володимир Гжицький, Чорне озеро, 1961, 193).

Офіційний сайт Української мови пропонує "толерантний" як:

Синоніми до слова ПОБЛАЖЛИВИЙ: невимогливий, ліберальний; (до чого) терпимий, толерантний; (усміх) доброзичливий; (суд) вибачливий, милостивий.

Отже, чи має термін “толерантний” та похідні від терміну слова, додаткові (крім наведених) відповідні синоніми та/або українські похідники?

1
 • 4
  Вважаю, що вам варто уточнити, чим са́ме не підходять варіанти, знайдені самостійно — чому не «поблажливий», не «терпимий»? Чи навіть «добрий»? Це могло б точніше скерувати можливі відповіді. May 23, 2018 at 1:18

1 Answer 1

2

Все ж найкращим варіантом буде "терпимий" зідно до СУМу, Словотвору, цього онлайн збірника деяких українських відповідників, Вікісловника та цього сайту. Згідно до цього джерела можливими є варіанти: "щедрий", "неупереджений", "доброзичливий". А онлайн словник24 дає ще можливий синонім до цього слова - "здатний витримати". І врешті решт згідно до цього сайту ще можна замінити це слово за допомогою слів "поблажливий", "ліберальний", "невимогливий", "лояльний".

2
 • 2
  але ж "ліберальний", "лояльний" теж слова іншомовного походження. То чим же краще замінювати одне іншомовне слово іншим? Тільки тим, що одні слова вже давно у вжитку на відміну від інших?
  – Ivan
  May 27, 2018 at 11:18
 • @Ivan, завжди краще мати вибір, ніж його не мати. Хоча згоден, що в цьому разі автор запитання питає саме про слова українського походження. Але й відповідач у цьому разі як основний варіант наводить саме слово українського походження «терпимий».
  – Sasha
  Aug 20, 2018 at 10:33

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.