1

Знайомлячись з нормами сучасного етикету, зустрів такий термін як "толерантність". Де його пояснюють як:

Толерантність - це здатність без агресії сприймати думки, поведінку, форми самовираження та спосіб життя іншої людини, які відрізняються від власних.

На Вікіпедії загальновживаного значення не наводиться.

СУМ-11 надає пояснення:

ТОЛЕРА́НТНИЙ, а, е, книжн. Поблажливий, терпимий до чиїхсь думок, поглядів, вірувань тощо. Толерантний був [редактор] — для виду (Іван Франко, X, 1954, 115); У мене є один дуже близький друг .., і він мириться якось з моїми виступами.., хоч я виражаюсь перед ним далеко гостріше, ніж тепер перед Вами. Я сподіваюсь, що в сьому Ви будете до мене толерантні? (Леся Українка, V, 1956, 266); — Він.. чоловік толерантний, більше, мабуть, ніж моя Таня... (Володимир Гжицький, Чорне озеро, 1961, 193).

Офіційний сайт Української мови пропонує "толерантний" як:

Синоніми до слова ПОБЛАЖЛИВИЙ: невимогливий, ліберальний; (до чого) терпимий, толерантний; (усміх) доброзичливий; (суд) вибачливий, милостивий.

Отже, чи має термін “толерантний” та похідні від терміну слова, додаткові (крім наведених) відповідні синоніми та/або українські похідники?

1
 • 4
  Вважаю, що вам варто уточнити, чим са́ме не підходять варіанти, знайдені самостійно — чому не «поблажливий», не «терпимий»? Чи навіть «добрий»? Це могло б точніше скерувати можливі відповіді.
  – bytebuster
  May 23 '18 at 1:18
2

Все ж найкращим варіантом буде "терпимий" зідно до СУМу, Словотвору, цього онлайн збірника деяких українських відповідників, Вікісловника та цього сайту. Згідно до цього джерела можливими є варіанти: "щедрий", "неупереджений", "доброзичливий". А онлайн словник24 дає ще можливий синонім до цього слова - "здатний витримати". І врешті решт згідно до цього сайту ще можна замінити це слово за допомогою слів "поблажливий", "ліберальний", "невимогливий", "лояльний".

2
 • 2
  але ж "ліберальний", "лояльний" теж слова іншомовного походження. То чим же краще замінювати одне іншомовне слово іншим? Тільки тим, що одні слова вже давно у вжитку на відміну від інших?
  – Ivan
  May 27 '18 at 11:18
 • @Ivan, завжди краще мати вибір, ніж його не мати. Хоча згоден, що в цьому разі автор запитання питає саме про слова українського походження. Але й відповідач у цьому разі як основний варіант наводить саме слово українського походження «терпимий».
  – Sasha
  Aug 20 '18 at 10:33

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service, privacy policy and cookie policy

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.