8

Жодного разу не траплялося мені слово "каналія", аж поки не почав читати твір Джерома Селінджера "Ловець у житі". Наприклад, речення з роману (переклад Олекси Логвиненка):

Раптом двері відчинились, і в кімнату з розгону влетів каналія Стредлейтер.

СУМ подає наступне тлумачення:

Про підступну, хитру людину; шельма, пройдисвіт, шахрай.

Проте в оригіналі автор найчастіше вживає слово "old" (наскільки я розумію, не формально, а значенні "друзяка"). Той самий уривок англійською:

All of a sudden the door opened, and old Stradlater barged in, in a big hurry.

То що найсправді означає "каналія", і звідки походить дане слово?

2

1 Answer 1

9

Декілька 1, 2 джерел в Інтернеті вказують що існує італійське слово canaglia яке має наступне походження:

cane + -aglia

cane - походить від латинського canis - тобто Собака

aglia - є італійським суфіксом який додає valore collettivo e spregiativo, тобто узагальнення і принизливість

Тобто таке слово можна використовувати у сенсі скотиняки, що може підкреслювати ще більш фаміліярне відношення ніж друзяка.

Або ж, наприклад, Котляревський у своїй Енеїді досить точно передає сенс слова каналья наступними строками характеризуючи латинську богиню Юнону:

... // Но зла Юнона, суча дочка, // Розкудкудакалась, як квочка, // Енея не любила — страх; // Давно вона уже хотіла, // Щоб його душка полетіла // К чортам і щоб і дух не пах.

...

Насправді ж, у "Altavilla, Sicily: Memories of a Happy Childhood" Calogero LombardoSicilian American novelist? роз'яснює особливості вживання:

People who are beneath contempt are canaglia, dogs. Women are not insulted with a word we use here for a female dog. A female dog is a female dog.

тобто український найближчий відповідник - це узагальнене, принизливе від скот - тобто саме скотиняки

3
  • 1
    Тобто буквально від латини це було б десь так: собацюра (в контексті ах ти ж собацюра ти така)? Commented Feb 15, 2017 at 16:08
  • Що цікаво, перекладач вживає це слово практично у всіх випадках, коли йдеться про "old person". Наприклад, коли головний герой розмовляє з матір'ю свого одногрупника (описує його позитивно), або ж, коли він з любов'ю згадує про свою молодшу сестру. Commented Feb 15, 2017 at 19:35
  • наскільки я пам'ятаю (з театральної вистави sic!) там головний герой не дуже любив дідуганів
    – chizh
    Commented Feb 15, 2017 at 19:49

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.