4

Інколи зустрічаю "беруші" як запозичення з російської "беруши", проте в російській це слово є скороченням від "береги уши", тобто "бережи вуха", тому за безпосереднього запозичення втрачається початкове значення. З іншого боку в російській це слово давно є усталеним і не завжди асоціюється зі скороченням.

Чи правильно вживати в українській мові слово "беруші", або ж є суто українське слово? Чи може "затички для вух" є єдиним допустимим варіантом?

3

Не знайшов слова "беруші" ані в традиційному СУМ-20, ані у вільнішому тлумачному на сайті Горох.

Російсько-український народний сучасний словник:

Беруши – (от «берегите уши») глушак, знешумник, протишумник, захисний навушник, вушна затичка, затичка для вух (Стаття потребує додаткового обговорення).

Словотвір пропонує просто:

Затички

З іншого боку, у вжиток це слово вже увійшло, тож якщо вам треба його використати десь в особистому спілкуванні, просто для пояснення чогось, то я б не вагався, а ось якщо ви пишете офіційний документ, якщо вам потрібна ділова або літературна мова, то доведеться використовувати довші відповідники, поки не маємо цього слова у словниках, або користуватися словом "беруші" у лапках і додатково пояснювати його значення.

3

На додачу до сказаного P. Vovk:

2

На додачу додачі пана Sasha до сказаного пана P. Vovk

Коли поглянути в словнику чужомовних слів Павла Штепи, то для слова пробка існують замінники корок, затичка та чіп. Останього слова, а саме ušesni čep, вживає словенська; має СУМ з трохи потрібним означенням: конусоподібна дерев'яна пробка для закупорювання отвору в якійсь посудині; включає етімолоґічний словник, як питоме українське слово з походження псл. čеръ, гадаю, слово того ж корня відоміше як за·чіп·ка.

Отже. Замість затичка можна спробувати вжити також корок та чіп, оскільки друге слово коротке в 1 склад, то напрошується і вухочіп. А слово затичка легко перетворюється в тик, котрого знов частково має СУМ: уживається як присудок за значенням „тикатися“1 2 й „тикнутися“2; відси вухотик, особливо коли згадати подібного і вживаного самотик.

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service, privacy policy and cookie policy

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.