2

СУМ-20

ДЕРЕВ'ЯНИ́ТИ и́ть, недок., кого, що. Робити нечутливим, як дерево. Мертвіла приморожена щока, терпли, крижаніючи, руки. Безсоння шаленої ночі дерев'янило мозок (Іван Ле).

ДЕРЕВ'ЯНІ́ТИ і́ю, і́єш, недок. 1. Ставати твердим, як дерево. У дорослих клітинах у багатьох рослин змінюється хімічний склад оболонки, а саме: вона може дерев'яніти, ослизнюватися, просочуватись кремнеземом та ін. (з навч. літ.). 2. перен. Втрачати чутливість; терпнути, німіти. У Марка підгиналися ноги. Дерев'яніли руки. Цілу ніч простояв він біля штурвала, не маючи жодної хвилини відпочинку (М. Трублаїні).

Чи можна використовувати слово дерев'янити синонімом до дерев'яніти (знач.2)?

3

З означень, які ви навели, випливає, що:

  1. Дерев'янити можна когось чи щось, тобто, якийсь об'єкт.

Безсоння дерев'янило (кого? що?) мозок.

  1. Дерев'яніти може сам суб'єкт.

Дерев'яніли (хто? що?) руки.

Отже, лоґічно, що не можна використовувати ці слова як синоніми.

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service, privacy policy and cookie policy

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.