10

Розмовляючи про слова ми часто вживаємо словосполучення усталене в українській мові слово та питоме слово української мови. Такі словосполученні як правило підкріплюють аргументацію щодо доречності чи недоречності використання певного слова у мовленні.

Усталене в цих випадках означає

Сталий, стійкий, який закріпився у певній формі.

Питомий:

Характерний для кого-, чого-небудь; притаманний комусь, чомусь.

Для визначення усталеності певного слова можна звернутися до словників або сучасних текстів. І якщо таке слово та його словоформи зустрічаються у більше ніж одному авторитетному джерелі, то слово можна вважати усталеним.

Мої питання полягають ось у чому:

 1. Чи не є питоме слово простим синонімом усталеного слова?

 2. якщо ні і між ними є різниця, то: Чи існує метод чи хоча б набір евристик застосовуючи які довільна персона, доклавши за розумний час поміркованого обсягу зусиль, зможе з достатніми шансами визначити чи є власне питомим?

5
 • 1
  пов'язане питання ukrainian.stackexchange.com/questions/63/… Feb 15, 2017 at 14:10
 • так, але з одного боку, наприклад, шпацер чи то батяр цілком можливо зустріти у літературних текстах, тобто, згідно з моїм баченням, вони є усталеними, принаймні, діалектизмами, вони не є росіянізмами, але вони очевидно запозичені. З іншого боку ми маємо ще більш давніше запозичені з Візантії грецизми які може й іноді звучать архаїчно, але я не можу ніяк сумніватися у тому що вони є питомими
  – chizh
  Feb 15, 2017 at 14:28
 • пов'язане ≠ дубль. Мені просто здалося, що з того боку буде цікаво прочитати й це Feb 15, 2017 at 15:01
 • 1
  також пов'язані ukrainian.stackexchange.com/q/303/92 та ukrainian.stackexchange.com/q/359/92. варто подумати над окремим тегом
  – chizh
  Feb 15, 2017 at 15:24
 • "притаманний/а/е" та "усталений/а/е" аж ніяк не є синонімами. <br> І як щодо усталених помилок? )) Mar 7, 2017 at 10:45

1 Answer 1

7

Ви провели чудову підготовчу роботу і з'ясували формальне значення двох термінів.
І тому, щоб відповісти на запитання, достатньо лише одного (але важливого) зауваження.

Коротка відповідь

 • «питоме» слово — це таке слово, яке ми розглядаємо як воно є, і яке міняється разом із еволюцією мови;
 • «усталене» слово — це таке слово, яке написано у словниках, і не міняється.

Довга відповідь

У лінгвістиці є два принципово відмінні підходи: дескриптивний і прескриптивний.

Дескриптивна лінгвістика вивчає мову такою, якою вона є.
Лінгвісти бачать дійсний, актуальний вжиток слів, морфології, лексики тощо і виводять правила, які могли б описати це явище. Якщо правило невірне або застаріло, змінюють правило.
Цей підхід широко вживаний у країнах Європи і Заходу.

Наприклад, дуже легко прослідкувати перетворення слова electronic mail (1980-і) спочатку у e-mail (1990-і), і тепер це слово отримало форму email, і від нього навіть почали утворюватися похідні форми, як-то emailing. Більше того, наразі помітні ознаки перетворення цього терміну у mail, і якщо тенденція залишиться, слово email буде повністю замінено на mail.

Прескриптивна лінгвістика, навпаки, вивчає мову такою, якою вона має бути, з точки зору того чи іншого канонічного джерела.
Спеціально призначені люди спочатку пишуть правила, а потім примушують інших користуватися цими правилами.
Такий підхід вживається на Сході, особливо на територіях, де мова має ознаки штучного створення.

Наприклад, до граматичної реформи Мао Цзедуна 1952 р. у КНР існувало багато діалектів, які були далекі до взаємної зрозумілості (mutual intelligibility) один з одним. Створення єдиної мови вимагало силового підходу. Фактично, відбувалося нав'язування населенню мовних правил, які директивно були оголошені усталеними.
Дуже подібна ситуація виникла у 18-19-му століттях у Московському царстві, а потім і у Російській імперії, коли влада примушувала поневолені народи, які користувалися мовами різних мовних груп, до канцеляриту, яким не просто «не користувалися в народі», а якого до реформи Карамзіна взагалі не існувало.


Висновок

Враховуючи вищенаведене, дуже легко вивести евристичне правило, яке сформульовано на початку цієї відповіді:

 • якщо словом, терміном, чи правилом користуються в дійсності, і якщо ми змінюємо розуміння щодо того, «як буде правильно», разом із еволюцією мови — це питоме;
 • якщо слово написано у словнику, і головним аргументом є його «канонічність», «правильність», «діди так писали, і ми так писатимемо» — це усталене.

Мнемонічне правило. Зауважте, що слово «питомий» у математиці/фізиці має значення «відносний»: питома вага. Воно може мінятися разом із контекстом.


Почитати

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.