7

Широко вживається слово "акаунт" - "Створи свій акаунт в фейсбук". Це правильний переклад чи варто якось по іншому перекладати?

Google слово "account" перекладає як "рахунок".

На сайті Словотвір пропонують декілька варіантів перекладу:

 • обліковка
 • обліковий запис
 • профіль
 • електрона облікова комірка

На мою думку, найбільш влучним є профіль або можна сказати особистий профіль.

3 Answers 3

6

Follower має рацію, що user account і user profile — не одне й те саме, хоча різниця вже майже стерлася.

Обліковий запис — нормативний вираз, який вживають Google, Microsoft, Верховна Рада, Mozilla, Facebook, Pinterest, Samsung й інші.

Акаунт (з одним -к-, бо в загальних назвах іншомовного походження подвоєння зазвичай не зберігаються), іноді екаунт або, як пропонує follower, акавнтпоки що на правах сленгу.

Різні скорочення від обліковий запис, зокрема запропонована Олександром Пономаревим обліківка і не знаю, наскільки відповідна правилам мови, обліковканаскільки я знаю, теж.

5

⅔-відповідь, наприклад поясню, своїм баченням, чому „профіль“ не є найвлучнішим.

Слово профіль теж запозичене і вже закріплене, очевидно, під вживаним profile. На перший погляд може здатися, що вони сутямки, деякі так і вживають, але, по-моєму, ж ні:

 • Профіль — сторінка чи кубло сторінок, що представляє когось чи чогось. Далі не розглядатиму цього слово, оскільки для цього треʼ инше запитання.
 • Акавнт — це щось, що дає доступ до осідка, наприклад через вхід з паролем, і деяких речей, як той ж профіль.

Таким чином залишаємо акавнт. Можна вдаритися до чистомовства, тоді слово обліковка, чи доречніше обліківка, загалом може підходити за означенням.

1
 • 1
  profile - це опис (найкраще влучає в усіх випадках, не бачив, де б не підійшло), а описувати вже можна по різному Nov 11, 2021 at 10:16
4

На мою думку, найкращим питомим терміном є обліківка. Спробую обґрунтувати разом з протиставленням іншим питомим варіантам.

 1. Чому обліківка замість обліковка? (на додачу до вже згаданого коментаря проф. О. Пономаріва)

-ІВК-(А), -ОВК-(А)

 1. В іменниках жіночого роду, утворених від іменників та інших частин мови, уживаємо суфікс -івк-(а) (-ївк-(а): голі́вка, долі́вка, ножі́вка, полі́вка, спирті́вка, часті́вка, шалі́вка, шихті́вка. У деяких іменниках маємо суфікс -овк-(а): голо́вка (капусти), духовка.
 1. Чому обліківка замість обліковий запис?
 • згідно з пунктом Г.2 додатку Г чинного стандарту ДСТУ 3966-2009 Термінологічна робота. Засади і правила розроблення стандартів на терміни та визначення понять, термін має задовольняти вимогу раціональної стислості. Далі цитую пункти Г.2.4 та Г.4.4:

Г.2.4 Раціональна стислість терміна

Г.2.4.1 Нестислий термін — це істотна вада. Занадто довгі та громіздкі терміни треба скорочувати. Є кілька способів такого скорочування (див. Г.4.4).

Г.2.4.2 За неможливості створити оптимально короткий термін, стандартизують повну й коротку форми терміна, використовуючи круглі дужки: відшарування (лакофарбового покриву). Коротка форма терміна відшарування є дозволеним замінником його повної форми.

Г.2.4.3 Скорочуючи довжину терміна, треба стежити, щоб не було вилучено з його складу важливого терміноелемента, що порушуватиме поняттєву сутність терміна.

Г.4.4 Скорочування

Щоб уникнути громіздкості термінів, використовують кілька способів скорочування. Найпоширеніші з них наведено нижче.

Г.4.4.1. Вилучення зі складу терміна малоінформативних слів. Наприклад, замість конвеєрна електропіч неперервної дії треба подати конвеєрна піч. Піч такого типу належить до печей неперервної дії.

Г.4.4.2 Замінення багатоелементних термінів якомога коротшими:

 • синонімом (оптичний квантовий генератор — лазер);
 • складним багатокореневим прикметником (пристрій для вловлювання пилу та газу — пилогазовловлюваний пристрій) або багатокореневим іменником (пилогазовловлювач);
 • скороченнями різних типів (система керування базами даних — СКБД; надвисокочастотний генератор — НВЧ-генератор; державна автоінспекція — ДАІ; доктор (у назві вченого ступеня) — д-р; година (при цифрі) — год);
 • символословами (СО-лазер, У-подібна муфта);
 • коротшими словотворчими елементами терміна (гальмівна здатність — гальмівність, запам'ятовувальний пристрій — запам'ятовувач).

Таким чином, на підставі пункту Г.2.4.1 та за умови виконання пункту Г.2.4.3 обліковий запис скорочується до обліківка, як показано на прикладі гальмівна здатність — гальмівність, запам'ятовувальний пристрій — запам'ятовувач у пункті Г.4.4.2.

 1. Чому обліківка замість акаунт/акавнт? Вирішив додати цей пункт, бо в деяких читачів може виникнути таке питання.
 • згідно з пунктом Г.2 додатку Г чинного стандарту ДСТУ 3966-2009 Термінологічна робота. Засади і правила розроблення стандартів на терміни та визначення понять, термін має задовольняти вимогу переважності рідної мови. Далі цитую пункт Г.2.8:

Г.2.8 Переважність рідної мови

У термінотворенні перевагу слід віддавати власне українським термінам перед запозиченими іншомовними термінами. У 5.1.5 ДСТУ 1.5 зазначено: «У стандарті заборонено вживати іншомовні слова і терміни за наявності рівнозначних слів і термінів в українській мові». Треба вживати слова відсоток, а не процент, чинник, а не фактор, словосполуку продавати, збувати товар, а не реалізовувати товар тощо. Використовують звичайно слова іншомовного походження, якщо немає тотожних українських відповідників (атом, дискета, сальдо). Іноді запозичені терміни в термінологічних стандартах можна подавати як синоніми.

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.