2

Широко вживається слово "акаунт" - "Створи свій акаунт в фейсбук". Це правильний переклад чи варто якось по іншому перекладати?

Google слово "account" перекладає як "рахунок".

На сайті Словотвір пропонують декілька варіантів перекладу:

  • обліковка
  • обліковий запис
  • профіль
  • електрона облікова комірка

На мою думку, найбільш влучним є профіль або можна сказати особистий профіль.

3

Follower має рацію, що user account і user profile — не одне й те саме, хоча різниця вже майже стерлася.

Обліковий запис — нормативний вираз, який вживають Google, Microsoft, Верховна Рада, Mozilla, Facebook, Pinterest, Samsung і інші.

Акаунт (з одним -к-, бо в загальних назвах іншомовного походження подвоєння зазвичай не зберігаються); іноді екаунт або, як пропонує follower, акавнт — поки що на правах сленгу.

Різні скорочення від «обліковий запис», зокрема запропонована-Олександром-Пономаревим обліківка і не-знаю-наскільки-відповідна-правилам-мови обліковка — наскільки я знаю, теж.

2

⅔-відповідь, наприклад поясню, своїм баченням, чому „профіль“ не є найвлучнішим.

Слово профіль теж запозичене і вже закріплене, очевидно, під вживаним profile. На перший погляд може здатися, що вони сутямки, деякі так і вживають, але, по-моєму, ж ні:

  • Профіль — сторінка чи кубло сторінок, що представляє когось чи чогось. Далі не розглядатиму цього слово, оскільки для цього треʼ инше запитання.
  • Акавнт — це щось, що дає доступ до осідка, наприклад через вхід з паролем, і деяких речей, як той ж профіль.

Таким чином залишаємо акавнт. Можна вдаритися до чистомовства, тоді слово обліковка, чи доречніше обліківка, загалом може підходити за означенням.

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service, privacy policy and cookie policy

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.