2

СУМ-20

ГНУС у, ч., збірн. Дрібні комахи-кровососи, що літають у великій кількості; мошва. Тонесеньке дзижчання звичайно починалось зокола, а потім залазило всередину і несподівано пекло болючим уколом. Гнус їв поїдом (І. Багряний).

СУМ-11

МОШКА и, жін. Дрібна двокрила комаха, схожа на мушку. А вона [птиця] наловить мошок, — Плиг на гілочку рясну (Дмитро Білоус, Пташ. голоси, 1956, 5).

МОШВА и, жін., збірн. Те саме, що мошка. Дуже мошва диму боїться! (Остап Вишня, I, 1956, 329).

Із Словника синонімів

МОШКА́ збірн. (дрібні двокрилі комахи), МОШВА́, МОШКАРА́ розм., МУШВА́ розм. Дзижчить мошка над скошеними травами (Г. Хоткевич); Над головою роєм вилася мошва та комарі (Ю. Збанацький); Який чудесний танок затіяла над пеньком мошкара! (О. Копиленко); У скісному промені сонця грає роєм мушва (М. Коцюбинський).

Отже, якщо гнус і мошва те саме, чи можемо вважати всі три значення повними синонімами?

1
  • 2
    Мені здається що це питання більш ентомологічне ніж лінгвістичне. вікі uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%B8 пише: Мошки (Simuliidae) — родина двокрилих комах, самки імаго яких здебільшого є компонентом комплексу гнуса.
    – hutorny
    May 13, 2018 at 17:11

1 Answer 1

1

Гдаю, що гнус - це поняття ширше ніж "мошки". Дивимося Вікіпедію:

Видовий склад та чисельність залежить від ландшафтно-географічних та кліматичних умов. До складу гнусу відносяться комарі, мошки, мокреці, ґедзі, а також ряд кровососучих мух (осіння жигалка, коров'яча жигалка і ін.), на півдні — москіти. Протягом сезону спостерігається зміна переважаючих груп і видів кровососів. У широколистяних лісах Далекого Сходу першими починають нападати мокреці, потім до них приєднуються комарі, а потім ґедзі; до середини літа мокреці зникають, але збільшується чисельність комарів родів Culex і Anopheles, а масові види ґедзів поступово змінюють одне одного. Найбільш інтенсивно гнус нападає у порівняно теплу, тиху (без вітру) погоду. Деякі види комарів та мокреців, мошки, ґедзі нападають вдень. Інші види комарів та мокреців, москіти — у передвечірні сутінки або вночі.

І саме визначення гнусу - збірна назва кровососучих двокрилих комах.

А мошки - це родина двокрилих комах, так само як і комарі, ґедзі тощо. Тобто гнус - це багато двокрилих комах, які сосуть кров. І сюди входять і мошки, і комарі, і москіти...

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.