1

В одному лінгво-художньому творі є таке речення:

"– Я показала, що змогла, – сказала жінка. – Ти ж розумій, що це значить, на власний розсуд."

Кому поставлено з погляду на цю конструкція як на складнопідрядне речення (я показала те, що змогла показати)? Чи це просте речення зі складеним подвійним присудком (показала можливе), тоді кома зайва?

За класифікацією, наведеною у посібнику А.П.Загнітка, (стор.41) складені подвійні присудки можуть бути таких видів:

Складний присудок складається з двох повнозначних компонентів: дієслова й імені. У функції першого можуть виступати дієслова:

1) руху: йти, бігти, ходити, тікати, рушати, їхати (Я зайшов сюди безвинний (Ю. Мушкетик));

2) тимчасового перебування в стані: стояти, сидіти, лежати, спати, чекати (А люди ще стояли стривожені (А. Яна));

3) зі значенням переходу в інший стан: прокинутися, стати, рости, родитися, зупинитися, впасти (Микола родився душею сім’ї (Я. Гоян));

4) на позначення типу діяльності, існування: жити, працювати, слухати (Хлопці працювали інженерами; У ці дні всі жили в чеканні зустрічі з новими лекторами);

5) мовлення: сказати, заговорити, промовити, питати, доповідати (Дівчина заговорила першою).

Як розрізнити і правильно оформити пунктуацію?

0

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.