1

В одному лінгво-художньому творі є таке речення:

"– Я показала, що змогла, – сказала жінка. – Ти ж розумій, що це значить, на власний розсуд."

Кому поставлено з погляду на цю конструкція як на складнопідрядне речення (я показала те, що змогла показати)? Чи це просте речення зі складеним подвійним присудком (показала можливе), тоді кома зайва?

За класифікацією, наведеною у посібнику А.П.Загнітка, (стор.41) складені подвійні присудки можуть бути таких видів:

Складний присудок складається з двох повнозначних компонентів: дієслова й імені. У функції першого можуть виступати дієслова:

1) руху: йти, бігти, ходити, тікати, рушати, їхати (Я зайшов сюди безвинний (Ю. Мушкетик));

2) тимчасового перебування в стані: стояти, сидіти, лежати, спати, чекати (А люди ще стояли стривожені (А. Яна));

3) зі значенням переходу в інший стан: прокинутися, стати, рости, родитися, зупинитися, впасти (Микола родився душею сім’ї (Я. Гоян));

4) на позначення типу діяльності, існування: жити, працювати, слухати (Хлопці працювали інженерами; У ці дні всі жили в чеканні зустрічі з новими лекторами);

5) мовлення: сказати, заговорити, промовити, питати, доповідати (Дівчина заговорила першою).

Як розрізнити і правильно оформити пунктуацію?

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service, privacy policy and cookie policy

Browse other questions tagged or ask your own question.