3

На сайту "Добробут" зустріла цікаве назву статті "20 найкомічніших моментів на прийомі у дитинолога".

Хто такий "дитинолог"? Логічно припустити, що це лікар з дитячих хвороб. Проте ні СУМ-11, ні СУМ-20 даного слова не знає.

В СУМ-11 присутнє визначення більш вживане та відоме

ПЕДІА́ТР Лікар, спеціаліст з дитячих хвороб.

Чи нормативно використовувати дане слово в діловому письмі? Де взялося дане слово?

1

1 Answer 1

3

Ви праві, лікар-дитинолог - це те саме, що педіатр чи дитячний лікар згідно до інформації на цьому сайті ("Згідно визначенню Антимонопольного комітету України, «поняття педіатрія та дитинологія є тотожними»"). Термін цей був винайдений у лікарні "Добробут" та використовується для рекламування послуг їхніх педіатрів.

1
  • 4
    посилання в вашому пості може згнисти, тому варто процитувати джерело
    – Yola
    Commented Jun 1, 2018 at 12:46

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.