4

Серед облікових документів є форма акту, в якому погоджуються підсумки взаєморозрахунків. Зазвичай його називають актом звірки розрахунків. Але гугл-пошук видає результати акт звірки і акт звіряння. СУМ-11 містить обидва слова з тотожним значенням. Чи є аргументи на користь використання певного з них у бухгалтерському обігу, чи відмінності немає?

1 Answer 1

3

Дія-подія-наслідок.

СУМ неправильно стверджує, що усі три слова звірення, звірення та звірка — «Дія за значенням звірити/звіряти».

Насправді, -яння — дія, -ення — подія, - (без суфіксу) — наслідок. Маю припущення (не перевіряв), що у слові звірка суфікс -ка зʼявився для уникнення збігу зі словом звір (тварина).

Згідно ДСТУ 3966:2009 (див. також тут),

Слова, з якими треба сполучати віддієслівні іменники, утворені від інфінітива доконаного виду, що означають подію (те, що відбулося чи має відбутися):

 • завжди: момент, мить, свідоцтво, посвідка, акт
 • здебільшого: дата, день, місяць, рік, план, звіт

Отже, посвідка/акт звірення.

3
 • Смішно, оскільки можна (було) легко уникнути, јакшчо б дьіјало правило ставити ь всьуди, де помјакшенньа, тобто зьвір (тварина).
  – Sútnôstj
  Aug 6, 2018 at 12:40
 • @follower, можливо, але чи варто займатися «затиканням дірок» у гонитві за фонетичністю? Етимологічно, звір від грецького θηρός і лат. ferus «дикий», споріднене з нім/англ swine. Нема там ані м'якого знаку, алі його попередника, зредукованого голосного [i]. Ну, от просто нема. :) Aug 6, 2018 at 15:12
 • Ну, така справа не тільки тут, подібне, наприклад, і з сьвіт та світ. Тобто мова, јак годитьсьа, підлаштовује під себе, от пан задав анґліјське свајн та німецьке швајн — котрі теж далекі від ѳероз (можливі заміни ѳт^х, еі) або ферус за звучнеју. До речі, дльа декотрих словјан сьвіньа је такоју собоју нормоју.
  – Sútnôstj
  Aug 6, 2018 at 22:45

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.