7

В СУМ-11 присутні обидва слова:

РОЗРО́БЛЕННЯ Дія за значенням розробити, розробляти.

РОЗРО́БКА 1. Дія за значенням розробити, розробляти. 2. Результат всебічного вивчення, дослідження якого-небудь питання, якоїсь проблеми.

Стаття Вікіпедії має назву Розробка програмного забезпечення

Сайт OnlineCorrector рекомендує:

В українській мові для позначення процесу рекомендовано уникати скалькованих віддієслівних іменників жіночого роду.

Замініть іменник розробка на варіант: розроблення, або перебудуйте речення, використавши дієслово розробляти, розробити.

enter image description here

Як все ж таки правильно сказати розробка чи розроблення програмного забезпечення?

3

Погоджуюсь із другим джерелом. Українській мові при позначенні процесу властиві закінчення -ння. Особисто я завжди використовую "розроблення" у значенні процесу (адже розробляти ПЗ - це саме процес). А "розробка" - це вже результат дії, наприклад, програмна розробка.

1
  • 1
    Ласкаво просимо до сайту Ukrainian Language.SE! Наші критерії якості дещо відрізняються від того, що можна побачити на мовних форумах і блоґах. Необґрунтовані відповіді базуються лише на думці їхнього автора і тому викликають хвилю диспутів і заперечень. А якісні відповіді ґрунтуються на якісних джерелах: словниках, поважних сайтах тощо. Будь ласка, перегляньте сторінки tour, How to Answer а також «Якими мають бути гарні відповіді». Ви завжди можете виправити відповідь, зробивши її більш аргументованою. Для цього натисніть edit.
    – bytebuster
    May 27 '18 at 12:27

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service, privacy policy and cookie policy

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.