5

За правилами Правопису,

 1. З великої літери пишуться індивідуальні імена людей, по батькові, прізвища, псевдоніми, конспіративні клички, прізвиська: Іва́н Петро́вич Котляре́вський, Ле́ся Украї́нка (Лари́са Петрі́вна Ко́сач), Ма́рко Вовчо́к (Марі́я Олекса́ндрівна Вілі́нська), Ю́рій Клен (О́свальд Бу́ргардт), Дани́ло Га́лицький, Не́стор Літопи́сець, Олекса́ндр Не́вський, Яросла́в Му́дрий; також: Кобза́р (про Тараса Шевченка), Каменя́р (про Івана Франка) тощо.

У складних прізвищах, псевдонімах та іменах, які пишуться через дефіс, кожна складова частина починається великою літерою: Кві́тка-Основ’я́ненко, Нечу́й-Леви́цький, Сергє́єв-Це́нський; Жан-Жа́к, Зино́вій-Богда́н, Марі́я-Тере́за.

Якщо назву Мати Тереза вважати прізвиськом, то немов треба писати з великої літери, навіть незважаючи на відсутність дефісу. Та у Вікіпедії є стаття, що починається зі слів "Свята мати Тереза", де слово мати - з малої літери. Яке правило діє у даному випадку?

2
 • Мати - це звернення до монахині, що має сан священника. До чоловіків звертаються "отче": ktds.org.ua/news/publish/… Це приблизно як у військових звертаються за званням (лейтенант, капітан) або до посадовців - директор, президент і т.і.
  – Artemix
  Commented May 10, 2018 at 9:59
 • 1
  @ Artemix, але ж у даному випадку звичайне звертання стало частиною імені власного, чи не так? Інакше воно би завжди писалося з малої літери. Commented May 10, 2018 at 11:46

1 Answer 1

1

НАПИСАННЯ ВЕЛИКОЇ ЛІТЕРИ У РЕЛІГІЙНІЙ ЛЕКСИЦІ

 1. З великої літери пишемо офіційні назви та повні титули найвищих церковних посад (голів патріярших, архиєпископських, верховноархиєпископських, митрополичих Церков): Патріярх Київський і всієї Руси-України, Папа Римський Павло VI, Вселенський Архиєрей, Римський Архиєрей, Верховний Архиєпископ, Києво-Галицький Митрополит, Глава самоуправної Церкви та ін.

Примітка 1. У контекстах, які не передбачають наголошення офіційности найвищих церковних посад, у наукових текстах, а також на позначення родових понять, їх назви пишемо з малої літери:

 • папа Іван ХХIII скликав Вселенський Собор
 • Царгородський патріярх Фотій
 • обрання Київського патріярха
 • митрополит Московський Йов заявив
 • послання екзарха України
 • влада Римського архиєрея
 • Іларіона вибрали Київським митрополитом.

В Вікіпедії є стаття де "мати" пишемо з великої літери

Сестри Матері Терези рідше Орден Милосердя (лат. Congregatio Sororum Missionarium Caritatis, абревіатура конгрегації — MC) — католицька чернеча конгрегація (згромадження) офіційно визнана та заснована у 1950 році Матір'ю Терезою.

Отже, "мати" як звернення до монахині пишемо з малої літери, але якщо потрібно підкреслити офіційність церковної посади, то пишемо з великої літери.

Тож правильним є написання обох варіантів.

4
 • 1
  але ж у вікі може бути просто помилка, її ж заповнюють не суто лінґвісти. я зібрався голосувати за відповідь, але оцей вікі-арґумент заважає. хоча, може, я прискіпуюсь...
  – P. Vowk
  Commented May 20, 2018 at 8:30
 • 1
  @P.Vovk так, я з Вами згодна вікі не зовсім надійне джерело, але краще за форум. Commented May 21, 2018 at 12:43
 • голосую вгору з надією, що ви знайдете шлях покращити відповідь трохи, як буде час.
  – P. Vowk
  Commented May 21, 2018 at 13:51
 • 1
  @P.Vovk обов'язково покращу, як знайду ще хоч одне надійне джерело Commented May 21, 2018 at 15:25

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.