2

На позначення вантажного транспортного судна, призначеного для перевезення сухих, не наливних, вантажів, у СУМ-11 наводиться назва суховантаж. Російсько-український народний сучасний словник 2009– пропонує переклад аналогічного російського слова як суховоз (суховіз) або балкер. В СУМ-11 таке слово відсутнє. За результатами пошуку, сухові/оз вживаний украй рідко, хоча логіка у його створенні є.

Чи є потреба відмовитися від вживання суховантаж на користь суховозу?

1

Не варто відмовлятися від слова "суховантаж" на користь "суховіз". Адже слово "суховіз" на противагу "суховантажу" відсутне в словниках української мови.

Великий тлумачний словник (ВТС) сучасної української мови і СУМ-11 подають лише визначення суховантаж

Суховантаж -у, ч. 1. Сухий вантаж. 2. Вантажне транспортне судно, признач. для перевезення сухих, не наливних, вантажів; суховантажне судно.

0

Обидва слова мають право на існування. Згідно до Вікіпедії "Суховантаж" - це судно "річкового або морського базування", а от слово "суховоз", на мою думку, також може вживатися, щоб позначити "судно для перевезення сухого вантажу", накшталт "нафтовоза" чи "контейнеровоза". Однак, все ж таки слово "суховантаж" є в СУМі та у Вікіпедії, а також вживається в офіційних документах та в новинах, тому гадаю, що краще вживати його.

1
  • Якщо Ви мали на увазі, що між сухов{і,о}з і суховантаж є різниця в значеннях, то я особисто не зрозумів, у чому саме вона полягає.
    – Sasha
    Sep 30 '18 at 9:49

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service, privacy policy and cookie policy

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.