3

На просторах інтернету трапляється написання столиці Північної Кореї у трьох варіантах Пхеньян, Пхьончхан і Пьончанг, а на Вікіпедії є обговорення щодо написання Пйончанг. Який із варіантів є найбільш прийнятним в українській мові?

4

Вочевидь, мова йде про два різні міста Пхеньян та Пхьончхан. Для передачі корейських назв кирилицею нині використовується Система Концевича, яка фактично створювалась для російської мови.

| improve this answer | |
  • 1
    Факти й уточнення, що ви їх тут навели, дуже цінні. Разом з тим, було б добре, якби ви доповнили вашу відповідь і пояснили, як, все-таки, правильно писати назву столиці Півд. Кореї кирилицею, адже в питанні були не тільки Пхеньян та Пхьончхан, а ще й Пьончанг. Отже, ідеальна відповідь виглядала б так: 1. Те, що вже є. 2. Те, як треба писати назву столиці кирилицею відповідно до Системи Концевича. 3. За вашим бажанням, можна ще висловити свою думку, якщо вона відрізняється від системи Концевича (тоді буде варіант для офіційного вжитку і для особистого). Дякую за внесок. – P. Vowk Jul 20 '18 at 8:09

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service, privacy policy and cookie policy

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.