0

Визначення взяті з СУМ-11

ПРОПУСКАТИ аю, аєш, недок., ПРОПУСТИТИ, пущу, пустиш, док., перех. і без додатка. 1. Давати кому-небудь дорогу, прохід кудись, давати комусь, чомусь можливість обганяти, обходити себе. // Дозволяти кому-небудь пройти, проїхати кудись

УСТУПАТИ 1. неперех. Те саме, що поступатися 2. перех. Звільняти для іншого (місце, дорогу, прохід і т. ін.).

ПОСТУПАТИСЯ 1. перев. кому чим. Добровільно відмовлятися від чого-небудь на користь іншого або заради чогось; віддавати кому-небудь щось. Поступатися (поступитися) місцем: а) вставати або посуватися, звільняючи місце для кого-небудь.

Як правильно сформувати прохання пройти позачергово? Уступіть чергу/пропустіть позачергово/поступіться чергою?

1

Гадаю варто використати словосполучення "поступитися місцем у черзі". Згідно до СУМу це дієслово підійде, адже там навіть вказаний варіант "Поступатися (поступитися) місцем". Також згідно до СУМу можливі варіанти "поза чергою" та "позачергово", однак врахуйте, що коли ми кажемо "Він попав на прийом до лікаря позачергово", то маємо на увазі, що він потрапив туди не чекаючи у черзі.

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service, privacy policy and cookie policy

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.