1

В Російсько-українському фразеологічному словнику 1927р. (В. Підмогильний, Є. Плужник) надано такі відповідники російського объем:

Объем – обсяг, обшир; (матем.) – об’єм. В полном объеме – в цілому обсягу.

В СУМ-11 ОБ'Є́М, у, чол.

  1. Величина чого-небудь, вимірювана в кубічних одиницях. Об'єм вийнятої земляної маси завжди буде більший, ніж об'єм цієї ж маси в умовах її природного залягання (Інженерна геодезія, 1959, 109); Треба було визначити поверхню і об'єм конуса (Олесь Донченко, V, 1957, 421);

    // Форма, обриси чого-небудь у трьох вимірах; об'ємність. Об'єм і форма належать до тих зовнішніх якостей предметів, передавання яких у найбільшій мірі залежить від освітлення (Довідник фотолюбителя, 1959, 64);

    // спец. Кількісні виміри чого-небудь. Ударним об'ємом серця називається кількість крові, що її виштовхує серце за одне скорочення (Шкільна гігієна, 1954, 79).

  2. рідко. Те саме, що обсяг 1. Об'єм нашого збірника не позволив би друкувати великі повісті або романи (Михайло Коцюбинський, III, 1956, 238); Збільшення масштабів і темпів розвитку народного господарства супроводжується лавиноподібним ростом об'єму інформації (Знання та праця, 12, 1966, 2). В усьому (цілому, цілім) об'ємі — цілком, повністю, нічого не виключаючи.

Цікавить обмеження щодо вживання слова об'єм: у першому джерелі воно наведене з поміткою "математичне", тобто вживане лише як термін. У другому воно вже наводиться з тлумаченням "те ж саме, що обсяг". То як вживати це слово - лише в математичному значенні чи як повний синонім слову обсяг?

1
  • Чесно кажучи, зовсім не зрозумів запитання. Обидва джерела досить однозначно відповідають на це запитання. Відповідь на заголовок запитання — ні, не повні синоніми, бо обсяг не використовується у значенні «математична величина, що вимірюється у кубічних одиницях». Відповідь на запитання «лише в математичному значенні чи як повний синонім слову обсяг?» — СУМ прямо позначає, що обʼєм у значенні «Те саме, що обсяг» з міткою рідко. «Рідко» — це часто вживаний евфемізм замість слова «увага, суржик, тримайтесь подалі від цього». Commented May 8, 2018 at 9:49

1 Answer 1

2

З СУМ-11

ОБСЯГ 1. Розмір, величина чого-небудь. 2. Межі, коло чого-небудь.

ОБ'Є́М 1. Величина чого-небудь, вимірювана в кубічних одиницях. // Форма, обриси чого-небудь у трьох вимірах; об'ємність. // спец. Кількісні виміри чого-небудь. 2. рідко. Те саме, що обсяг

З сайту OnlineCorrector

Об’єм — розмір чогось у довжину, висоту й ширину, вимірюваний у кубічних одиницях;
Обсяг — взагалі розмір, величина, кількість, значення, важливість, межі чогось.

enter image description here

Дані слова не можуть бути повними синонімами, оскільки обсяг не можемо використовувати у значенні математичного терміна, як "об'єм". Хоча є значення "те саме, що обсяг", проте поряд примітка рідко. Варто розмежовувати вживання цих двох слів.

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.