3

Зустрів таке речення: "Не знаю, що тепер носять у поході вояки; а тоді носили ранець з укладкою, себ-то дві сорочки, двоє гультиків, рушник, пара онуч, пачка запасних набоїв, щітка, вакса, щолкун, шматок воску, шило, дратви, голки, нитки" (Микола Садовський "Спомини з російсько-турецької війни 1877 - 1878 р.").

Що означає у даному контексті слово "щолкун"? У СУМі мені не вдалося знайти відповідь, однак на сайті Мисленеве дерево я натрапив на таке визначення: "пристрій, механізм, який при користуванні ним видає клацаючі звуки (різні автори)". Тобто, виходить, що таке слово може вживатися в українській мові? Але все ж, не зрозуміло, що воно означає у реченні, яке я навів на початку.

1
  • Швидше за все це розмовна назва якогось предмета "який при використанні видає клацаючі звуки". Наприклад шукачам скарбів відомий "щолкун", який вдягався на поводи: allcoins.msk.ru/konina-shhelkun Чи це той самий "щолкун" що у Садовського чи інший - сказати важко.
    – Artemix
    Commented May 8, 2018 at 10:44

1 Answer 1

5

Якщо припустити, що це слово є росіянізмом (а воно ним і є), то можна знайти значення рос. слова "щелкун" у Google Books як шматок дерева для розглажування ременів у словнику військового жаргону в журналі "Новый часовой":

щелкун

Це ж можна зрозуміти з контексту уривку 3-го розділу "Споминів з російсько-турецької війни 1877-1878" Миколи Садовського:

Другого дня нас підняли дуже рано, хоч смотр повинен був відбуватися о дев'ятій годині, До сього смотру ми вже готувались кілька день. І ще з учорашнього вечора ремінні паси були вимащені щолкунами з воском. Защіпки підворонені. Мідні манєрки блищали, як скло, хоч видивляйся. Все реміння біля ранців, всі тринчики були вичорнені галанською сажою, натерті воском і щолкуном вилощені.

та в автобіографічному оповіданні Трохима Зіньковського "Сидір Макарович Притика":

Як приспіче було, то він і писне листика до батьків: так і так, любезні ви мої родителі, лучилась мені біда, горе, можна сказать, велике: загубив я "щолкуна" казенного чи пак скарбового,— треба-нада 25 карбованців виплатити, а як не сплатю — біда — під суд оддадуть і засудять ув орештанські роти — Сібер — каторжну роботу — на поселення, а то, може, й під розстріл піду! Дарма, що се дурниця, що "щолкуна" за які три шаги купити або й самому вистру гати не мудро — дак хіба ж там тямлять в наших справах що-небудь? І батько шле 25 карбованчиків, переляканий "щолкуном"! З розумом треба жити!..

Ні, це слово не бажане в українській мові, оскільки є росіянізмом та ще й жаргонізмом.

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.