1

У імені Павло́ наголос на другий склад. А як правильно робити наголос по батькові Па́влович чи Павло́вич?

Наголошення чоловічих імен на -о вказує, що потрібно робити наголос на перший склад Па́влович. Інших джерел підтвердження чи спростування даної інформації не знайшла.

1 Answer 1

2

Словник наголосів української мови надає лише один варіант наголосу в іменнику Павлович:

відмінок однина множина

називний Па́влович Па́вловичі

родовий Па́вловича Па́вловичів

давальний Па́вловичу, Па́вловичеві Па́вловичам

знахідний Па́вловича Па́вловичів

орудний Па́вловичем Па́вловичами

місцевий на/у Па́вловичу, Па́вловичі, Па́вловичеві на/у Па́вловичах

кличний Па́вловичу Па́вловичі

Це пов'язано з історичним розвитком мови. В дослідженні В. Г. СКЛЯРЕНКО "НАГОЛОШЕННЯ ЧОЛОВІЧИХ ІМЕН НА -О В МИНУЛОМУ І ТЕПЕР" докладно відображено зміни, що призвели до такого наголошення.

У сучасній українській літературній мові двоскладові чоловічі імена на -о характеризуються флективним наголосом (Петро́, Павло́, Дмитро́, Карпо́) або подвійним — кореневим і флективним (Ма́рко́), а трискладові імена на -о вживаються з наголосом на другому складі кореня (Миха́йло, Самі́йло, Ману́йло, Дани́ло, Гаври́ло, Кири́ло та ін.). У минулому наголошення всіх названих двоскладових імен, за винятком Петро, було іншим. Давні українські пам’ятки послідовно засвідчують флективну акцентуацію імені Петр, але кореневу імен Павел, Дімитр, Карп, Марко. Імена по батькові Па́влович, Дми́трович, Ка́рпович, Ма́ркович, але Петро́вич, теж свідчать, що на час виникнення названих імен по батькові імена Павел, Дімитр, Карп, Марко вживалися з кореневим наголосом, а ім’я Петр — з флективним.

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.