1

Як правильно резервувати чи бронювати квитки на потяг?

З СУМ-11

Резервувати ую, уєш, недок. і док., перех. Залишати що-небудь у резерві.

Бронювати рідко. Надавати кому-небудь право розпоряджатися, володіти ким-, чим-небудь; закріпляти за ким-, чим-небудь.

На сайтах з продажу квитків можна зустріти обидва варіанти (бронювання/резервування), але як буде правильно?

1

Згідно до Словника синонімів Караванського та інформації з цього сайту дані два дієслова є синонімами і можливий як перший, так і другий варіанти.

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service, privacy policy and cookie policy

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.