1

В СУМ-11 надано такі значення дієслів настроювати і налаштовувати:

НАСТРО́ЮВАТИ, юю, юєш, недок., НАСТРО́ЇТИ, о́ю, о́їш, док., перех.

  1. Налагоджувати, регулювати, робити придатним для роботи (верстат, механізм і т. ін.). Учні.. повинні навчитися керувати фрезерним верстатом, настроювати верстат для виконання різних робіт з фрезерування (Методика викладання фрезерної справи, 1958, 223); Досвідчені механізатори.. настроїли свої машини так, що ланкам доводиться доочищати не більше 10 процентів коренів [буряків] (Колгоспник України, 11, 1958, 4);

НАЛАШТОВУВАТИ, ую, уєш, недок., НАЛАШТУВАТИ, ую, уєш, док., перех.

  1. Готувати що-небудь; приводити в стан готовності. — Не знаєте, чи хазяїн уже устали? — спитався він. — Казали, сьогодні кудись їхати, так щоб віз налаштувати (Панас Мирний, I, 1954, 242); Уляна висипала з пелени квасолю і вже хотіла йти до хати, щоб налаштувати їжу кабанцеві (Григорій Тютюнник, Вир, 1964, 454).

  2. Робити що-небудь придатним для роботи, використання і т. ін. — Під час вечері Мишуня налаштовував радіоприймача (Юрій Яновський, II, 1954, 139).

Щодо вживання цих синонімів у конкретному контексті у блозі проф. Пономарева є таке зауваження:

Щодо музичних інструментів, то краще казати настроювати, настроїти. А налаштовують, лаштують вози. Порівняймо: "Звечора було ще налаштувати віз". "Як дудку настроїш, так вона грає". (Зі словника за редакцією Бориса Грінченка).

"Настрой свою ліру гучну, невидиму. Струна струні стиха нехай промовля". (Леся Українка).

А як бути з програмами, особистим кабінетом на сайті і т.ін.? Налаштовувати чи настроювати?

1

1 Answer 1

1

OnlineCorrector

Настроювати — налагоджувати, регулювати, робити придатним для роботи; припасовувати якусь систему (програмне забезпечення, прилад, пристрій тощо) до потреб користувача;

АЛЕ:

Налаштовувати — готувати що-небудь, виконувати початкову підготовку системи до роботи.

Для з’єднання з мережею налаштуйте маршрутизатор (користувач уперше готує систему до подальшого використання).

Отже, настроїти особистий кабінет, але налаштувати програму

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.