7

В одній новині є таке речення: "Його лікарі повідомляють, що він відчуває себе добре і щасливий повернутися додому". На перший погляд, помилка, адже стосовно здоров'я треба казати "почувається добре". Та серед значень слова відчувати, наведених у СУМ-11, є таке:

 1. Переживати якесь почуття. // у сполуч. із сл. себе. Почуватися.

Отже, чи можна вважати сполучення відчувати себе (щодо фізичного стану) синонімічним до почуватися?

2
 • 3
 • 1
  @follower, я бачила подібну тему, та тут, на мою думку, питання дещо інше. Там розглядається розрізнення понять, тим паче, в тлумаченні психологічного словника, тобто термінологічне вживання. А моє запитання стосується не стільки розрізнення за значенням, скільки унормованого вживання варіантів у певному випадку. – Oksana Çeliker May 5 '18 at 8:37
1

Для відповіді на це питання звернемося до сайту ОнлайнКорректор, де бачимо

Замініть конструкцію почувати себе, якщо мовиться про самопочуття, на стилістично кращий варіант: почуватися.

Однак, як бачите про "почувати себе" там пише не "не можна", а "не рекомендується", тобто теоретичну такій варіант можна використати, але все ж краще вживати дієслово "почуватися".

5
 • 2
  Але ж питання, здається, не про «почувати себе» проти «почуватися», а про «відчувати себе» проти «почуватися». – Sasha Aug 27 '18 at 14:09
 • Просто, згідно до знайденої мною інформації (almaschool.com.ua/uk/articles/vdchu-ati-vs-po), ми взагалі не можемо сказати "відчувати себе" (саме "відчувати"), бо: "Дієслово «відчувати» використовується, коли мова йде про сприймання явищ навколишнього світу: зорові, смакові, нюхові, тактильні відчуття. Людина може відчувати смак, біль, тепло або холод". А от "почувати себе" ми якраз можемо вжити: "Дієслово «почувати» використовується, коли мова йде про психологічні стани людини, її емоції. Сюди відносяться почуття обов’язку, почуття гідності, любові або жаху". – Анатолій Aug 27 '18 at 15:15
 • Я думаю, найчастіший спосіб уживання — це: «я почуваюся (фізично як?) добре/погано», але «відчуй себе (умовно ким?) телезіркою». Але СУМ-11 і СУМ-20 це не підтверджують, вони вважають, що «відчувати себе» можна використовувати як при «ким/чим?», так і як синонім до «почуватися». Мабуть, вплинув той факт, що «почуватися» рідко вживається в доконаній формі, а вживати в доконаній формі щось треба, тому «почуватися» й «відчувати себе» зрештою почали змішуватися. – Sasha Aug 27 '18 at 15:41
 • А щодо джерела almaschool.com.ua/uk/articles/vdchu-ati-vs-po — мабуть, варто додати це у відповідь, бо зараз виходить, що відповідь зовсім не торкається теми «відчувати себе» (хоч я з цим джерелом неповністю згоден — але це теж думка). – Sasha Aug 27 '18 at 15:43
 • 1
  Приєднуюсь до Саші. Станом на зараз цей пост - не відповідь на питання. Ставлю мінус до наступної редактури. – P. Vowk Sep 26 '18 at 12:20

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service, privacy policy and cookie policy

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.