3

Вже з’явилося багато слів іншомовного походження, до яких подають питомі відповідники, зокрема: парасоля — розчепірка, суфікс — наросток, аеропорт — летовище та ін. Інформації щодо відповідника до слова попкорн не знайшла ні в СУМ-11, ні в інших словниках. Хіба є у Вікіпедії - баранці, бахканці, повітряна кукурудза, однак це не академічний словник.

1 Answer 1

3

На сайті Словотвір знаходимо багато чудових українських відповідників:

Баранці, бахканці, гопкуруза,кукурудзянці, кокоші, пуккукурудза, кукурудзяні баранці, кукурудзка, покукурудза, кукуракі, кукурудзяники, укрмаіс, кукурудзівка, бухканці, бубці, зернюхи, дзерно, кукурузка, пуканці, кукурудзики.

На іншому сайті Вподобайка, лазівка та голярня: красиві українські слова, які замінять популярні запозичення: попкорн - баранці

Однак, зважаючи на те, як Ви зазначали у попередньому запитанні, слово попкорн майже не фіксується у сучасних академічних виданнях словників. На жаль, науково-видавнича справа «не встигає» за розвитком мови, тому багато неологізмів і сучасних запозичень ще не ввійшли у словникові статті.

Отже, в багатьох неакадемічних джерелах повторюються одні й ті ж відповідники: баранці, рідше бахканці. Тому, на мою думку, вони мають величезний шанс ввійти у словникові статті як український відповідник попкорну.

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.