1

Так, здебільшого у Ґуґлі вискакує інформація, де пишемо попкорн. Проте ще знайшла на сайті Словотвір, що варіантами написання є popcorn, поп-корн, однак в академічних виданнях, наприклад, СУМ-11, це слово взагалі не фіксується.

То як правильно записувати це слово?

1 Answer 1

3

У Словнику англіцизмів знаходимо:

ПОПКОРН л.н.а. «підсмажені зерна кукурудзи».

У Вікіпедіїї також:

Попкорн (баранці, бахканці, повітряна кукурудза, англ. popcorn)

Мовою оригіналу popcorn пишеться разом, тому і лексичне запозичення цілком логічно зберігає особливості правопису.

У ПРИКМЕТНИКОВІ ДЕРИВАТИ ВІД НОВІТНІХ ЗАПОЗИЧЕНЬ У СУЧАСНИХ УКРАЇНСЬКИХ ЗМІ Е. Е. Мінкевич також бачимо написання попкорн.

Отже, з вищенаведеного можна (зважаючи особливо на посилання словника) зробити висновок, що правильно вживати попкорн.

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service, privacy policy and cookie policy

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.