4

Натрапила на оголошення "У консалтингову компанію, яка займається написанням текстів для різних сайтів, соціальних мереж, шукаємо автора текстів в новинарний відділ." Що то за слово - новинарний? Утворене від новинар? СУМ-11 не містить ані новинар, ані новинарний. Але пошук Гугл містить 10,7 тис. випадків вживання цього слова. Що воно означає і чому більш звичне новинний не влаштовує?

3
3

Існування опозиції прикметників новинний-новинарний також має свою базу в сучасному українському лексиконі, пор.: елемент і елементний:елементарний, планета і планетний:планетарний. Щоправда, прикметники з нарощеннями на суфікс в словотвірній нормі сучасної української мови спираються на твірні іменники іншомовного походження і в своїй структурі ніби «проявляють» на українському мовному ґрунті основотвірні суфікси їхніх етимонів у мовах-джерелах запозичування, до того ж саме прикметникам з такою ускладненою будовою властиві якісні значення на відміну від простих прикметників з відносними значеннями., Отже, життєстійкість прикметника новинарний викликає сумніви.

Н. Ф. КЛИМЕНКО, Є. А. КАРПІЛОВСЬКА, Л. П. КИСЛЮК ДИНАМІЧНІ ПРОЦЕСИ В СУЧАСНОМУ УКРАЇНСЬКОМУ ЛЕКСИКОНІ

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service, privacy policy and cookie policy

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.