2

Була сьогодні у Сільпо ТРЦ Victoria Gardens. Однак при виборі хліба, який використовую для приготування тостів, звернула увагу на назви двох видів: тостовий і тостерний.

хліб тостовий хліб тостерний

У СУМі-11 цих слів не подають, лише слово "тост" зі значенням, яке, очевидно, не підходить:

ТОСТ, у, чол. Коротка застільна промова з побажанням чогось і пропозицією випити чарку на честь кого-, чого-небудь.

Отож, як правильно, хліб тостовий чи тостерний?

1

У Словнику іншомовних слів знаходимо:

Тост - 1. Застольна промова з побажанням.

  1. Підсмажені шматочки хліба.

Зрозуміло, що в наведеному вами запитанні, за твірне слово беремо тост у значенні «підсмажені шматочки хліба».

Щодо наведених прикметників у запитанні зверну увагу на суфікси:

  1. У слові тостовий – суфікс –ов-, твірне слово –тост. Тобто, тостовий хліб-той, який використовують для виготовлення тостів.
  2. У слові тостерний –суфікс –н-, твірне слово – тостер. Тобто тостерний хліб –той, який використовують для приготування у тостері.

Справді, якщо поглянути у різні інтернет джерела, то знаходимо вживання двох слів. Щодо суфіксів, то два з них є словотворчими і правильно вжиті у цих словах (Український правопис). На мою думку, тостовий хліб – це кращий варіант для використання, у зв'язку з вищезазначеним тлумаченням. У Вікіпедії також знаходимо варіант тостовий хліб.

На жаль, ніяких словникових статей щодо правильності вживання тостерний не знайшла.

| improve this answer | |

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service, privacy policy and cookie policy

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.