4

Натрапила на такий рекламний текст: "Універсальний ТБ пульт (Universal TV REMOTE) можна використовувати практично з будь-якою моделлю телевізорів! І неважливо, стара вона чи найновітніша!" За СУМ-11, відповідне значення слова новітній таке:

  1. Новий, що відповідає сучасним вимогам; найновішого типу, конструкції і т. ін. Замість архітектурних балконів з амурчиками та іншими прикрасами, новітні будинки мали стандартні, неестетичні залізні балкончики (Ірина Вільде, Сестри.., 1958, 109); Чекають нас новітнії машини. Ставай, юначе, справжнім трударем! (Григорій Бойко, Про 17 літ, 1958, 15); // рідко. Новий, інший; не той, що був раніше. І став я шукати собі для розради Новітніх друзів (Агатангел Кримський, Вибр., 1965, 115).

Якщо новітній вже містить у собі значення "найновішого типу", то чи можливою є форма цього прикметника у найвищому ступені порівняння - найновітніший, чи доцільно було би замінити його на інший?

1 Answer 1

5

Галина Сюта пише статтю "Я — РОЗУМНИЙ, ТИ — РОЗУМНІШИЙ, ВІН — НАЙРОЗУМНІШИЙ (ЯК НЕ ПОМИЛИТИСЯ ПРИ СТУПЕНЮВАННІ ПРИКМЕТНИКІВ)", в якій знаходимо відповідь на Ваше запитання. Вона вважає, що:

у зв’язку із соціальним призначенням реклами — будь-яким способом привернути увагу потенційного споживача, не порушуючи при цьому словотвірних норм української мови, використовуються оказіональні слова. До таких належать найпомідорніша, найтоматніша.

Тобто у наведених прикметниках і так зрозумілий склад: помідори, томати, тому відповідно до правил ступінь порівняння не утворюємо, однак реклама цим маніпулює. Сюди ж і віднесено слово "найновітніша". Так, Ви написали, що у самій лексемі "новітній" вже міститься значення "найновішого типу", проте у РЕКЛАМІ все ж подають вищий чи найвищий ступені порівняння, аби наголосити, що саме пульт (Universal TV REMOTE) є найкращим!)

Отже, форма прикметника найновітніший не нормативна, однак у рекламі допускається у зв’язку з приверненням уваги та справляння належного емоційного впливу на споживача рекламного продукту.

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.