5

Креативність - слово, яке сьогодні у всіх на вустах. Його можна зустріти як особисту характеристику, в більшості резюме людей різних професій, і, до речі, не тільки творчих; можна почути з екранів медіа ресурсів, побачити на шпальтах провідних видань. За креативними людьми полюють великі компанії, ними захоплюється світове суспільство. А що то за штука така "креативність"? Та чи існують слова відповідники в українській мові?

Для початку непогано було б зрозуміти значення цього терміну.

Згідно ресурсу "Eventario.org":

Креативність - це здатність створювати і знаходити нові оригінальні ідеї, відхиляючись від прийнятих схем мислення успішно вирішувати завдання нестандартним чином. Це бачення проблем під іншим кутом та їх вирішення унікальним способом. Креативне мислення це революційне і творче мислення, що носить конструктивний характер. Креативне мислення має цінність в бізнесі, науці, культурі, мистецтві, політиці, - словом, у всіх динамічних життєвих областях, де розвинена конкуренція. У цьому і полягає її цінність для суспільства.

Вікіпедія надає трохи ширше поняття:

Креат́ивність — (лат. creatio — створення) — творча, новаторська діяльність2; новітній термін, яким окреслюються «творчі здібності індивіда, що характеризуються здатністю до продукування принципово нових ідей і що входять в структуру обдарованості як незалежний фактор»3. Раніше у літературі використовувався термін «творчі здібності», однак пізніше почав витіснятися мовним запозиченням з англійської мови (creativity, creative). В російській мові, на думку професора І.Мілославського, терміном «креативний» позначається творчість, що «не тільки висуває ідеї, але й доводить їх до конкретного практичного результату. А слово «творчий» (рос. творческий) залишається зі своїм вихідним значенням, що не розрізняє діяльність результативну й, навпаки, безрезультатну.»
Креатив (англ. Creative) — визначення, що характеризує продукт діяльності людини, створеної способом, що відрізняється від аналогічних, новизною підходу, творчим рішенням. Як правило створюється для привертання уваги, в основному за рахунок шокування, пародіювання, легкості сприйняття, яскравості і високою запам'ятованістю образу. Деякі розуміють під креативом творчість, поставлену на потік. Фактично креатив — це синонім слова «творчість». Називаючи визначені, наприклад, рекламні або художні роботи креативом, в більшості випадку просто намагаються пустити пил в очі новомодним словом.
І додає, що цей термін не слід плутати зі Творчістю — діяльністью людини, спрямована на створення духовних і матеріальних цінностей.

На Словотворі до слова "креативний" пропонують наступні варіанти:

творчий та вигадливий

Що, як ми бачимо з пояснень терміну, не зовсім відповідає значенню.

Пошук "креативності" на Вікісловнику та в Словнику синонімів на офіційному сайті Української мови, результатів не дав. Словник українських синонімів на "Синоніми.укр" теж не став у нагоді.

Практичний словник синонімів української мови (5-те видання, опрацьоване і доповнене), Львів, Караванського Святослава, будь-яких слів, починаючихся з "креат*(ивний)" не містить.

СУМ-20 надає наступний матеріал:

КРЕАТИ́В, у, ч. Принципово нові ідеї, концепції, нетривіальні творчі рішення, оригінально виконані предмети, які відрізняються від традиційних, загальноприйнятих. Вони навіщось посипали підлогу (креатив модного куратора, котрий знає, як роздути кошторис!) (О. Забужко); Аналітична розробка і соціальний креатив повинні супроводжувати новітні проекти від самого їх зародження (із журн.); Сучасні технології дають змогу інтернет-гігантам використовувати креатив користувачів без побоювання отримати позов про порушення авторських прав (з газ.).
КРЕАТИ́ВНИЙ, а, е. Пов'язаний з креативом, творчий. Поки він мобілізовує свої креативні ресурси для зміни реальності, чоловіча частина його армії кидає зброю і збирається додому (В. Кожелянко); Поправка .. здавалася йому [пану Серм'яжному] свіжою і креативною (І. Роздобудько); // у знач. ім. креати́вний, ного, ч.; креати́вна, ної, ж., Той (та), хто виявляє творчу, новаторську діяльність. Вона прийшла на телебачення, не маючи жодного досвiду роботи у засобах масової iнформацiї. Почула з телеекрану оголошення – запрошували амбiтних та креативних спробувати себе у ролi телеведучих i тележурналiстiв (Г. Вдовиченко).

Отже, чи має термін “креативність” та похідні від терміну слова, відповідні синоніми але українського походження?

3 Answers 3

4

Креативний має всі шанси найближчим часом лишитися таким, без абсолютного синоніма українського походження.

Оскільки креативність - новітній термін, то навряд чи можна дібрати йому гідний синонім із того запасу, що маємо, без втрати додаткового смислу. Ані художній, ані творчий, ні оригінальний не передають духу сучасного поняття креативний, бо жодна з цих лексем не має однозначної вказівки на смисл новації. Навіть оригінальний - це своєрідність, але не дух новаторства.

4

Як на мене, „творчий“ найближче за тлумаченням і, ба, є прямим перекладом.

Але, як бачу, анґлійське „сreative“ має вже, можливо і через вплив заманувок, і нові барви: „нове“, „особливе“, „неподібне“ до чогось.

Якшчо брати з затверджених слів, то, по-моєму, непогано підходить „новотвір“, відси і „новотворчий“.

0

Серед діаспори, використовуємо слово «Творчість».

3
 • 2
  Хм, справді, «творчість <…> 3. Здатність творити, бути творцем» (СУМ-11). Хоч в багатьох слово творчість асоціюється в першу чергу з першими двома значеннями («діяльність, спрямована на створення» і «результат такої діяльності»), а не зі здатністю створювати — можливо, через вплив російського «творчество» (?) — але значення «здатність створювати» теж є.
  – Sasha
  Commented May 20, 2018 at 4:56
 • 2
  @Sasha словосполучення "творча людина" асоціюється саме зі здатністю щось створювати. не бачу, чому ні.
  – P. Vowk
  Commented May 20, 2018 at 8:17
 • Дякую за ваші відгуки. Шкода що в мене зарас нема більше інформації про це слово.
  – enap_mwf
  Commented May 20, 2018 at 11:48

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.