5

Тематика блокчейн зараз дає чимало нових лексем, які потребують фахового погляду під час перекладу. Цікавить слово halving на позначення процесу запланованого вкорочення винагороди за завершений блок під час видобутку біткоїна.

Each time a new block is added to the bitcoin network, freshly minted bitcoins are rewarded to whichever miner discovered the valid block. This reward, initially set to 50 BTC, fell to 25 BTC in late 2012. Sometime next month, this number is expected to fall to 12.5 BTC. This event is known as a "halving".

coindesk

Російські перекладачі упоралися так, що створили (чи дібрали готове) слово уполовинивание.

Уполовинювання, калькуючи рос. варіант, ажніяк не елегантно. Вкорочення вдвічі?

Словник дає слово половинити, яку форму матиме віддієслівний іменник? Чи є інші думки?

2 Answers 2

4

Оскільки саме явище криптовалют нове, словникового слова для них нема, і тому доводиться розглядати загальне явище (зменшення чогось удвічі). Думаю, тут можна навіть обійтися простою логікою, без словників.

Halving є процес зменшення удвічі, причому не одноразова подія, а постійно-повторювана дія.

Розглядаємо протилежний процес збільшення чогось удвічі, яке має цілком усталену форму подвоєння, утворений з кореня -дв- за допомогою префікса по- і низки суфіксів.

Тепер просто ставимо потрібний корінь -половин- і звертаємо увагу, що префікс по- нам не дуже підходить, щоб уникнути повторювання. Замінюємо на схожий за значенням у- (в-).

Отримаємо вполовинення.

Див. також уповільнення, вподобання.

1
  • Не певен щодо форми, може відповідь на це питання допоможе.
    – Yola
    May 2, 2018 at 5:50
-2

Згідно до онлайн словника Мультитран слово "halving" перекладається як "деление пополам", тобто "поліл навпіл" або ж "розподіл навпіл". Інші перекладені варіанти з того ж Мультитрану: "зменшення в два рази", "скорочення в два рази", "роздвоювання". Всі слова з російської на українську були перекладені в Гугл Перекладачі.

Сам же Гугл, якщо ввести слово "halving" дає варіант "вдвічі зменшити", тобто якщо вам потрібний іменник, то отримаєте "зменшення вдвічі".

1
  • Під час опису halving використовують слово reduce, яке по суті своїй означає перевести у простіший стан. Зменшення в два рази - не логічне. Кількість збільшується. Розмір зменшується. Aug 27, 2021 at 6:45

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.