1

Маємо таке пояснення словосполуки:

A genesis block is the first block of a block chain. Modern versions of Bitcoin number it as block 0, though very early versions counted it as block 1. The genesis block is almost always hardcoded into the software of the applications that utilize its block chain. It is a special case in that it does not reference a previous block, and for Bitcoin and almost all of its derivatives, it produces an unspendable subsidy.

Bitcoinwiki

Цілком розумно лишити блок, а от як бути з генезисом?

Варіанти словникового перекладу genesis - генезис, буття, походження.

Як пристосувати цы переклади до слова блок? Чи правильним буде варіант першоблок?

0

Я схильний називати його генезис блок. Термінологія в блокчейн технологіях повинна бути співзвучна з оригінальною, інакше вас ніхто не буде розуміти. Для більш чіткішого пояснення можна використовувати словосполучення початковий блок.

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service, privacy policy and cookie policy

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.