3

Тут вже маємо думки про переклад слова tag - позначка, мітка.

Запрошую дати відповідь, як скласти відповідники hashtag, metatag, враховуючи деякі особливості:

  1. хешем називають символ решітки, але смисл лексеми хештег - "ключове слово"
  2. в українській мові є префікс мета-, тому виникає сумнів, чи перекладати його, чи ні.
1

1 Answer 1

2

На сайты "Словотвір" до слова "хештег" найбільше голосів набрав відповідник "кришмітка", де наведене досить грунтовне пояснення утворення даного слова.

З огляду на технічну складову питання додам коротке обґрунтування назви "кришмітка". Слово hash-tag отримало таку назву не просто із-за символа “решітка”, причиною використання цього символа є скорочення написання слова hash-tag, коріння якого по своїй суті заходить глибоко в науку про компьютери. Розробники використовють слово hash як скорочення слова dictionary (словничок) що є спеціальною структурою даних котра пришвидшує пошук. Hash-tag або “#tag” з технічної точки зору означає те що слово “tag” проіндексується (потрапить у індекс або іншими словами словничок) і надалі буде доступне для швидкого пошуку. Тепер про саме слово hash, у тій же компьютерній науці існує багато стуктур даних здатних виконувати роль словничка. [...]

[... ]Hash-функція отримала таку назву із-за дій що вона виконує над вхідними данними всередині себе. Фактично вона “кришить”, “рубає”, “перемішує”, “заплутує” вхідні данні, що відповідає англійському перекладу слова hash. Тобто логічним було б перекласти слово хеш у цьому контексті як “криш” або "міш". Переклад слова “tag” вже здійснений, і це “мітка”, поєднавши ці варіанти отримаємо “кришмітка” що в одночас володіє певною милозвучністю.

Що ж до metatag однозначного лідера серед відповідників, поки що немає

вказняки, надмітка, помітка, спеціальна мітка

На мою думку, можна використати слово "метамітка". Ви вже вказали в питанні в українській мові є префікс мета-, то чому б його не використати для утворення нового слова.

0

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.