1

Треба скласти завдання на переклад англомовного сайту на російську й українську мови. Чи правильно буде сказати русифікация сайту? Такий вираз стосовно програм, прошивок і т.п. є вживаним, аде Тлумачний словник в 11т. надає лише по одному значенню цих слів:

УКРАЇНІЗА́ЦІЯ, ї, жін. Впровадження української культури, мови, звичаїв. ЦК КП(б)У і Раднарком України твердо і послідовно проводили [у 1920—1925 рр.] українізацію школи (Історія УРСР, II, 1957, 282); Вже йшла мова про українізацію установ, і Сашенька виявила охоту знайомитись з українською мовою (Володимир Гжицький, Вел. надії, 1963, 27).

РУСИФІКА́ЦІЯ, ї, жін. У царській Росії — насильницьке запровадження російської мови, культури і т. ін. серед національних меншостей. До революції на Україні не було державних шкіл з українською мовою навчання. Як і в ряді інонаціональних околиць, царизм тут насильно проводив русифікацію (Народна творчість та етнографія, 2, 1967, 8).

Отже, як правильно сказати?

7

Правильно буде сказати ЛОКАЛІЗАЦІЯ.

Також можна казати українізація або русифікація, але при цьому не уникнути двозначності під час спілкування з тими, хто не в темі програмної адаптації.

В обчислювальній техніці українізація — це локалізація комп'ютерів та програмного забезпечення, тобто переклад інтерфейсу користувача на роботу з українською абеткою та українською мовою.

Вікіпедія

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service, privacy policy and cookie policy

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.