2

Читаю ці два варіанти на різних сайтах, зокрема:

  1. Сredo.pro:

    Люди з особливими потребами, зокрема з синдромом Дауна, допомагають нам долати бар’єри, які ми самі навколо себе будуємо.

  2. Міжнародний благодійний фонд "Волонтерське об’єднання" "Крила":

    Люди з інвалідністю: мова і етикет.

Так, знаю, що Петро Порошенко підписав закон №2249-VII, згідно з яким із законодавства вилучається термін інвалід та особа з обмеженими фізичними можливостями і впроваджується термін особа з інвалідністю. Джерело: Українська правда.

Однак про вживання словосполучення люди з особливими потребами нічого не вказано.

Отже, то як коректніше вживати термін?

1 Answer 1

2

Досить зрозумілу, обгрунтовану позицію знайшла у статті Людина з інвалідністю чи з особливими потребами?

КМЦСССДМ пропонує використовувати «слова та поняття, які не створюють стереотипів» [...] Та вже саме використання слова ОБМЕЖЕНИЙ і є стереотипом. Конвенція ООН про права осіб з інвалідністю говорить: «Комітет бере до уваги запит Держави-учасниці стосовно термінології на позначення осіб з інвалідністю і вважає, що використання термінології українською мовою, яка називає осіб з інвалідністю «інвалідами» або «особами з обмеженими фізичними можливостями», не відповідає Конвенції».

Як відомо, згідно сучасної соціальної моделі інвалідності – інвалідність не є проблемою певної людини, адже вона настає через непереборні фізичні бар’єри в навколишньому середовищі, відсутність можливості рівного доступу до інформації, освіти в школах і вузах, працевлаштування, житла тощо, тобто це проблема суспільства. Саме тому, НЕ РЕКОМЕНДОВАНО вживати термін «людина з обмеженими можливостями» (особливими потребами),натомість на його місце без проблем сідає «людина з інвалідністю» – більш ніж чітко і зрозуміло.

На ЕнергоЛайф. інфо також знаходимо інформацію, що замість люди з особливими потребами потрібно вживати люди з інвалідністю.

Ту саму інформацію бачимо в інтерв'ю у Сніданок з 1+1.

Отже, коректніше вживати люди з інвалідністю, а різне вживання термінів у просторах інтернету, пояснюється необізнаністю журналістів, блогерів і т.д.

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.