1

Зараз дуже популярна тема майнінгу криптовалют, однак україномовних ресурсів про це мало, й усі вони не надто переймаються дотриманням мовних правил. На одному з сайтів знаходимо статтю:

"Асик Майнер що ж це таке і доцільність його покупки сьогодні"

В тексті чимало мовних помилок, але вживання назви асик є формально вірним. Згідно з правилом дев'ятки, після с у запозиченому слові має стояти літера и, а не і.

Але не все так просто. Асик - абревіатура, в якій літера и має розкладатися у слово інтегральна. Чи не краще було б припустити, що задля збереження логіки словотвору там має стояти літера і, адже схема не интегральна, а інтегральна?

ASIC (абревіатура від англ. Application-specific integrated circuit, «інтегральна схема для специфічного застосування») — інтегральна схема, спеціалізована для вирішення конкретного завдання.

Вікіпедія

1 Answer 1

2

«Правило девʼятки» не розповсюджується на абревіатури і похідні від них слова. А якщо «асик» — слово (відмінюване!), то розповсюджується.

На сайті лінгвістичного гуртка при кафедрі сучасної української мови Інституту філології Київського національного університету ім. Т.Г. Шевченка міститься стаття, яка досить влучно розкриває проблему:

“Виняток девʼятки” просто незастосовний у тих запозиченнях, де відбулася заміна “е” на “и”: артіль, цісар, Лаврін тощо.

Неможливо його дотриматися і в загальних назвах, похідних від абревіатур: стіфівець (від “СТІФ”). Цілком природно, що і складені слова пишуться тільки з “і”: безінерційний, безінформаційний, пресінформ, квазістаціонарний, зігнорувати, педінститут, будіндустрія. (Але й тут є винятки: дихлоретан, диграф.)

Незручність “девʼятки” виявляється ще й у тому, що нефахівцеві часто буває важко розділити слово на такі складові: джіу-джітсу, “Пепсікола”, адідасівський, сідіром (CD-ROM), маріхуана.

Далі автор вдається до політично-філософських аспектів. Не те, щоб я особисто погоджувався, але варто, принаймні, уваги.

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service, privacy policy and cookie policy

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.