1

Натрапила на таку назву статті: "Вільям і Кейт повідомили ім'я новонародженого сина". За Академічним тлумачним словником (1970—1980), дієслово повідомити вимагає такі форми залежного слова чи речення:

ПОВІДОМЛЯТИ, яю, яєш, недок., ПОВІДОМИТИ, млю, миш; мн. повідомлять; док., перех. Доводити до чийого-небудь відома; сповіщати. Зробіть у книгарні наказ, щоб вони вислали.. всі належні мені примірники, рівночасно повідомляючи мене, що й коли вислане (Михайло Коцюбинський, III, 1956, 275); На порозі з'являється мати. Вона повідомляє, як радісну таємницю, що прийшла кравчиха (Олесь Донченко, V, 1957, 347); Моє діло.. повідомити його точно про справи для нього цікаві (Леся Українка, V, 1956, 146); Задихаючись й зупиняючися, розказала [Катерина] все, що чула зараз вдома. І просила бігти,.. аби повідомити, аби випередити біду (Гнат Хоткевич, II, 1966, 236); А ще повідомив Вижлінський, що завтра оголосять нові податки селу (Володимир Гжицький, Опришки, 1962, 14);

// Доповідати, робити донесення про що-небудь. Наполеон наказав ад'ютантові негайно повернутись до маршала Мюрата і щогодини повідомляти про хід операції (Панас Кочура, Золота грамота, 1960, 362); — Генерал наказав повідомити, що в Севастополі оголошено великий збір (Василь Кучер, Чорноморці, 1956, 29);

// Розповідати про що-небудь. Приміряючи свої чоботи, Кармазин спокійно повідомляв Сагайді, що одержав оце трохи поповнення, молодих, необстріляних (Олесь Гончар, III, 1959, 331);

// Казати що-небудь. Саїд Алі спинився й, помовчавши, зниженим голосом, повідомив: — Упав до того, що й координати цієї Суламіф вивчив (Іван Ле, Міжгір'я, 1953, 42).

У наведених прикладах видно, що у знахідному чи давальному відмінку при дієслові знаходиться назва, що позначає адресата повідомлення, а зміст повідомлення має форму місцевого - про кого?, про що? Але, здається, існує нормативний вислів повідомляти новину. То чи правильно побудоване речення у статті?

2

Вислів повідомити новину існує помилково. Правильний варіант повідомити про новину. У прикладі з питання повинно бути "Вільям і Кейт назвали ім'я новонародженого сина".

Дієслово повідомляти за значенням доводити до чийого-небудь відома - перехідне, отже не потребує прийменника для керування. Але в такому випадку дієслово має керувати іменником на позначення особи, а не предметним значенням.

Повідомляти в значенні розповідати стає неперехідним і вимагає прийменника для приєднання іменників новина чи ім'я, що не виступають тут обєктом дії.

Неперехідні дієслова вживаються самостійно (без залежної відмінкової форми) або керують будь-якою відмінковою формою іменника з прийменником чи без прийменника, крім знахідного прямого об'єкта.

|improve this answer|||||

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service, privacy policy and cookie policy

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.