5

Один із прихильників пуристичних тенденцій в українській термінології (. Кульчицький І. Проблемні аспекти локалізації окремих термінів з інформатики / І. Кульчицький, Б. Філь //Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехника». Серія «Проблеми української термінології» — 2012. — № 733. — С. 196—200.) пропонує такі замінники іншомовних термінів:

options – вибір можливостей, password – гасло, bullets – значники, endnote – прикінцева примітка, footnote – присторінкова примітка, та прикладної лінгвістики (парсинг – розбір, стемінг – основування).

зазначаючи при цьому, що перевагу треба віддавати термінам українського походження перед запозиченими. Викликає сумнів слово основування. В Тлумачному словнику в 11т. його немає. Чи дійсно такий варіант є кращим?

1
 • @AndriyIvanchenko на жаль, "прихильники пуристичних тенденцій" нерідко суть не стільки за чистоту мови, а за "аби не як у росіян". В результаті отримуємо ще одне значення для вищенаведеного полонізму "гасло" замість запозиченого через російську галліцизму "пароль". Через їхню таку діяльність у багатьох загалом нейтральних учасників мовних баталій складається дещо упереджене ставлення, яке дехто міг би порівняти з відразою, хтось інший - зі зневагою, хтось - із недовірою.
  – xpoback
  Dec 21, 2019 at 15:53

2 Answers 2

1

І справді, такого слова немає в жодному із відомих словників української мови. Та й на сайті Словотвір відповідником до слова "стемінг" пропонують не "основування", а "обруб", "дезафіксація" тощо. Однак, якогось єдиного популярного варіанту там ще немає.

Варто зазначити, що хорошим варіантом буде "дезафіксація", але ще краще замінити частинку "дез-" на "зне-", а "-афіксація" на "-чепіння" (див. Словотвір). І отримаємо варіант "знечепіння".

Хоча, здається, слово "основування", утворене від "основуватися" не буде перечити правилам українського словотвору:

Від дієслів абстрактні назви творяться переважно за допо­могою суфіксів -анн(я), -енн(я), -інн(я) (навчання, споглядан­ня, мислення, вдосконалення, терпіння, розуміння), рідше —б(а) (лічба, журба), -к(а) (суперечка, здогадка).

4
 • А чому -чепіння?
  – Yola
  Aug 29, 2018 at 5:52
 • А Вам варіант "знечепінь" здається кращим? Aug 30, 2018 at 17:19
 • А, я зрозумів! Це від чіплятись, якось одразу було не зрозуміло.
  – Yola
  Aug 30, 2018 at 18:57
 • Думаю, що Словотвір - це цікавий проєкт, але йому не вистачає системи контролю щодо правильності описів та системи контролю щодо компетентності термінів. Як це впровадити - не знаю, але дуже потрібно.
  – user1677
  Dec 22, 2019 at 21:24
1

Значення слова stem

a stem - a central part of something from which other parts can develop or grow, or which forms a support.

 • the part of a word that is left after you take off the ending

Стовбур - Основна наземна частина дерева або куща, від якої ростуть гілки.

Основа - Нижня опорна частина чого-небудь (будівлі, споруди, конструкції і т. ін.).

Корінь - Головна частина слова (без афіксів), що виражає його основне (лексичне) значення й не поділяється на морфеми.

ОСНОВА – частина слова без закінчення. Основу зверху позначають квадратною дужкою. Основа слова може складатися з таких частин: префікса (підказка), кореня (казка, казочка, казати) і суфікса (казка, казочка, казк ар).

Частина слова без закінчення називається основою.

Значення дієслова to stem

to stem - to stop something unwanted from spreading or increasing

ЗОСЕРЕ́ДИТИ - Див. зосере́джувати.

ЗОСЕРЕ́ДЖУВАТИ - Збирати, об'єднувати, розташовувати, скупчувати в одному місці, в одних руках, в однієї людини і т. ін.

stemming

stemming - present participle of stem

Stemming is the process of reducing a word to its word stem that affixes to suffixes and prefixes or to the roots of words known as a lemma

Коли мова йде про основу слова, то в українській мові це називається "Будова слова" і не відокремлюють окремо дію відокремлення основи слова. Виділення основи слова є частиною будови слова.

Але саме слово stemming може мати й інші значення, а не тільки стосовно будови слова. І по суті означає "виділення основи з чогось". Приклади використання в інших випадках.

Не знайшов перепон для використання слова основування у значенні "виділення основи з чогось".

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge that you have read and understand our privacy policy and code of conduct.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.