3

В Шевченковій "Катерині" є такі рядки:

За Києвом, та за Дніпром,
Попід темним гаєм,
Ідуть шляхом чумаченьки,
Пугача співають.

Яке значення вислову "пугача співають"? В словнику пугач:

ПУ́ГАЧ, а, чол. Хижий нічний птах ряду совоподібних, який живиться дрібними гризунами. Не показуй пугачеві дзеркала, бо він і сам знає, що гарний (Українські народні прислів'я та приказки, 1955, 173);

ПУГА́Ч, а, чол. Іграшковий пістолет, що стріляє пробками або пістонами. Хлопці поквапливо роздягалися. Хто зовсім голий, хто в трусах, хто в сорочці й штанях, але всі з гвинтівками і пугачами кинулись за Віктором (Павло Автомонов, Коли розлучаються двоє, 1959, 9).

Можливо це назва пісні? Більше інформації не знайшла.

1 Answer 1

5

Йдеться про старовинну козацьку пісню «Ой, сів пугач на могилі» (YouTube¹).

У статті Світлани Гайдук «До символіки образу сови в поезії Тараса Шевченка» (PDF) читаємо:

Образ сови як зловісного птаха збережено у фольклорі та в літературі. До прикладу, в історичних козацьких піснях крик сови та пугача віщує вселенську тугу за втраченим і безнадію.

Ой сів пугач на могилі та й крикнув він: пугу!
Чи не дасть Біг козаченькам хоть тепер потугу!
Щодень ждемо, щоніч ждемо – поживи не маєм
Давно було! Хмельниченька уже не згадаєм

[5, с. 105].

У поемі «Катерина» Т. Шевченка віднаходимо алюзію до чумацької пісні, записаної поетом 1864 року у Сквирському повіті, де простежуємо тотожний мотив:

За Києвом, та за Дніпром,
Попід темним гаєм,
Ідуть шляхом чумаченьки,
Пугача співають

[10, с. 101] .

Вплив народної поезії та символіки на творчість Т. Шевченка давно акцентовано у літературознавчих працях. Уважне прочитання творів поета дає підстави до висновку, що він був добре обізнаний і з міфологією, і з народною творчістю.

Зооморфні образи поет вживає у тому самому значенні. Зокрема, образ сови у Т. Шевченка, як і в міфології, – це символ сну і темряви.


¹) Текст пісні, як у всіх інших народних пісень, часто мінявся, тому на відео слова не збігаються з тими, що у цитаті.

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.