4

У словнику української мови:

СКОРИСТУВАТИСЯ, истуюся, истуєшся і СКОРИСТАТИСЯ, аюся, аєшся, чим і з чого. Док. до користуватися, користатися. — Його зараз же спіймали і наган при ньому знайшли. На моє щастя — не скористувався він ним (Григорій Тютюнник, Вир, 1964, 169); Скориставшись телефоном, що стояв біля мене, я за хвилину розмовляв із Станіславом (Микола Трублаїні, Глиб. шлях, 1948, 44).

Тобто різниці між цими словами немає?

3

1 Answer 1

-1

Згідно до Публічного електронного словника української мови, словника порталу української мови, та, звичайно, СУМу, то різниці між цими словами немає і може вживатися як одне так і інше слово. Також варто навести те, що ці слова позначені як синоніми у словнику синонімів.

3
  • 2
    Мені здається, що наведені словники не бачать різниці між дією, подією та наслідком, про які йдеться у запитаннях, посилання на які надано у коментарях під цим запитанням. Так, доконану форму дії та події ще важче відрізнити між собою, аніж недоконану форму дії/події, але, як мінімум, ця відповідь не повністю розкриває проблему і може ввести в оману. Commented May 8, 2018 at 5:29
  • Мені це запитання (на яке Ви відповідаєте) здається дублікатом запитання «Як правильно „скористУйтесь“ чи „скористАйтесь“?». Як вважаєте — чи варто позначати це запитання як дублікат і, можливо, вилучати/переносити Вашу відповідь? Я можу зробити це автоматично (перенести відповідь), але цікавить Ваша думка.
    – Sasha
    Commented Aug 6, 2018 at 10:02
  • Sasha, гадаю, що питання все ж таки трохи відрізняються, тому думаю, що не варто його позначати як дублікат Commented Aug 12, 2018 at 14:00

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.