16

В ділових листах в кінці зустрічаємо фрази "З повагою...", "З найкращими побажаннями...". Була переконана, що після таких слів ставиться кома - "З повагою, міський голова Львова". Та скориставшись ґуглопошуком виявила, що кому там ставити не потрібно.(1, 2) Хоча в англійські мові за аналогією пишуть - "Sincerely yours,..." І за інтонацією робимо паузу, що на письмі мало б віддзеркалитись комою. У вищезгаданих джерелах пропонують використовувати тире.

Як правильно виділяти фрази "З повагою...", "З найкращими побажаннями..." в кінці ділових листів, і чи потрібні там розділові знаки взагалі?

2 Answers 2

6

З підручника Ділова українська мова

Чекаємо на Ваші пропозиції про відвідування Головного павільйону НВЦ України.

Режим роботи: Контактні телефони:

з 10.00 до 17.30, крім суботи та неділі 251-91-40; 251-91-42

З повагою,

заступник генерального (підпис) Т.Г. Цимбал

директора НВЦ (печатка)

Зразки ділових листів (Г. Й. Волкотруб СТИЛІСТИКА ДІЛОВОЇ МОВИ)

 1. ...3 повагою

заступник голови А. Толстоухов

 1. ...3 повагою — Гліб Вишлінський,

Директор публікацій Міжнародного центру перспективних досліджень

Експрес-урок з О. Авраменко

В кінці листа при підписі слід використовувати тире, оскільки це неповні речення.
З повагою - Віталій Кличко.
Щиро Ваша - Софія Ротару.

Етикет ділового листування

З повагою

З повагою і найкращими побажаннями

Зі щирою повагою (пошаною)

З найщирішою до Вас повагою (пошаною)

З повагою, вдячністю та побажанням успіхів

Після прощальної формули ввічливості розділовий знак не ставиться, з нового рядка оформлюється реквізит "Підпис".

Хоча і знайшла один приклад використання коми після словосполучення "З повагою..", але більшість джерел не радить її використовувати. Отже, варто використовувати тире або не використовувати жодних розділових знаків.

3
 • Мені здається, що ваш приклад з підручника відрізняється від інших. Можливо саме ця різниця і вимагає викоритсання коми?
  – Yola
  Commented Apr 25, 2018 at 13:19
 • @Yola якщо чесно, я трохи запуталась. Мені здається, можемо використовувати і кому, і тире, і без розділових знаків... Commented Apr 25, 2018 at 15:15
 • 1
  Дивіться, там лист і написано в два рядки, це може бути важливим.
  – Yola
  Commented Apr 25, 2018 at 15:36
5

На сайті Київська медіашкола подана стаття "Чи треба ставити кому після сполучення «з повагою» в ділових листах?":

Очевидно, ці конструкції є неповними реченнями. Натомість повні речення мають таку форму: Із подякою до вас звертається ректорат КНЕУ.

На місці пропуску слів у неповних реченнях ставлять здебільшого тире. Якщо сполучення слів з повагою, з подякою тощо вжиті безпосередньо перед прізвищем, назвою посади, назвою установи, організації, то між ними ставлять тире.

Якщо такі звороти розміщені в одному рядку на відстані від прізвища, назви посади, назви установи, організації або в другому рядку, нижче від них, то між ними не вживають розділових знаків. Увічливого, дружнього тону вашому листу нададуть завершальні фрази на зразок Щиро Ваш...; Із найкращими побажаннями...; Щиро відданий Вам...; а офіційного характеру – З повагою...; Із вдячністю й повагою...; З повагою та найкращими побажаннями...

Також О. Авраменко у Сніданку з 1+1 каже, що речення типу "з повагою Віталій Кличко" є неповними, бо можна додати "з повагою ставиться до Вас Віталій Кличко". Таким чином або жодного розділового знаку не ставимо, або ж ставимо тире. Наприклад:

З повагою - Віталій Кличко

З повагою Віталій Кличко

P. S.: Бачила ще фото, де чітко написано із прикладами, однак не можу знайти. Якщо натраплю, то обов’язково кину.

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.