13

Якщо проаналізувати назви магазинів та центрів, то можна знайти різні написання:

 1. ТЦ на Петровці - Торгівельний центр "Городок".
 2. Товарна біржа "Всеукраїнський торгівельний центр".
 3. Торгівельний центр «Дастор» у місті Ужгород.
 4. Торговий центр — Вікіпедія.
 5. Торговельний центр Європорт Европорт.
 6. Торговельний центр Dubai Marina Mall - Visit Dubai.

Яке написання ТЦ є правильним?

1 Answer 1

12

Пошук у словнику:

В словнику знаходимо тільки ці два слова:

Торговий і торговельний.

Слова торгівельний немає.

Детальний розбір:

Словесники славутича роблять докорінний розбір цього питання:

 1. Визнають, що офіційними є торговий і торговельний.

 2. Порівнюють словотвір з наступними словами:

...інші слова на -івля, які утворені подібним до слова торгівля способом (торгувати - торгівля). Є, наприклад, слова годівля (від слова годувати) і будівля (від будувати). Помічаємо, що прикметники, утворені від них, зберігають звук [і] у відкритому складі: будівельний, годівельний. Тобто словотвірна модель, за якою утворились слова будівельний, годівельний, вимагає писати торгівельний, а не торговельний.

 1. Наводять контрарґумент Авраменко

що в цьому слові другий склад закритий, і ділити слово треба так: тор - гів - ля.

Тоді треба користатися наступним правилом:

у коренях спільнокореневих слів звук [і], який був у закритому складі, у ситуації, коли цей склад відкритий, чергується зі звуком [О].

 1. Проводять аналіз згідно теорії гучності, який виявляє, що ділити слово треба все-таки як тор-гів-ля.

 2. Таким чином, склад закритий, і дійсно треба писати торговельний.

Цікавий коментар Пономарева:

Професор Пономарів окремо звертає увагу на цікавий феномен, який поки лише цікавий і не має стосунку до того, як зараз правильно писати це слово:

Як потрібно казати: торговельний чи торгівельний. За законом закритих і відкритих складів має бути торгів-ля, але торго-вельний, ко-за – кіз-ка, но-га – ніж-ка. Проте в ході словотворення спостерігаємо відступ від цього закону: кізонька, ніженька – замість очікуваних козонька, ноженька. З'явилися купівельний від купівля, заготівельний від заготівля. Через це поряд із торговельний маємо вже й торгівельний. Останній варіянт, на мою думку, згодом набуде більшого поширення.

3
 • 1
  Що характерно, пояснення Пономарева та Авраменка мають ряд помилок.
  – Paul Gor
  Commented Jul 10, 2019 at 16:23
 • 1
  @PaulGor я думаю, додаткова відповідь - завжди добре для повнішого розуміння. Я із задоволенням поставлю стрілочку вгору)
  – P. Vowk
  Commented Jul 10, 2019 at 18:35
 • первісно слово тър.го.влꙗ (та подібні до нього) не мало умов для переходу о>і, тоді як у слова тър.гô.вль.нъ.и (і подібних) такі умови були, тому форми торгів(е)льний, будів(е)льний, купів(е)льний є цілком виправдані історично (тут звук (е) є вставним, для полегшення вимови; він з'явився в цих словах вже після переходу о>і). Натомість, саме форми будівля, купівля, покрівля, торгівля (з і замість о) є вторинними й виникли під дією аналогії. Щодо форми торговельний (з о), то я вбачаю тут найпізніший вплив аналогії від слів торговий, торговиця.
  – Paul Gor
  Commented May 12, 2020 at 23:22

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.