11

Якщо проаналізувати назви магазинів та центрів, то можна знайти різні написання:

 1. ТЦ на Петровці - Торгівельний центр "Городок".
 2. Товарна біржа "Всеукраїнський торгівельний центр".
 3. Торгівельний центр «Дастор» у місті Ужгород.
 4. Торговий центр — Вікіпедія.
 5. Торговельний центр Європорт Европорт.
 6. Торговельний центр Dubai Marina Mall - Visit Dubai.

Яке написання ТЦ є правильним?

8

В словнику знаходимо тільки ці два слова:

Торговий і торговельний.

Слова торгівельний немає.

Словесники славутича роблять докорінний розбір цього питання:

 1. Визнають, що офіційними є торговий і торговельний.

 2. Порівнюють словотвір з наступними словами:

...інші слова на -івля, які утворені подібним до слова торгівля способом (торгувати - торгівля). Є, наприклад, слова годівля (від слова годувати) і будівля (від будувати). Помічаємо, що прикметники, утворені від них, зберігають звук [і] у відкритому складі: будівельний, годівельний. Тобто словотвірна модель, за якою утворились слова будівельний, годівельний, вимагає писати торгівельний, а не торговельний.

 1. Наводять контрарґумент Авраменко

що в цьому слові другий склад закритий, і ділити слово треба так: тор - гів - ля.

Тоді треба користатися наступним правилом:

у коренях спільнокореневих слів звук [і], який був у закритому складі, у ситуації, коли цей склад відкритий, чергується зі звуком [О].

 1. Проводять аналіз згідно теорії гучності, який виявляє, що ділити слово треба все-таки як тор-гів-ля.

 2. Таким чином, склад закритий, і дійсно треба писати торговельний.

 • 2
  4 - Навпаки - вони пишуть що "В українській мові звук [В] - сонорний, а не дзвінкий, як в російській мові.", тому правильно розбивати на тор - гів - ля, а отже торговельний. Якщо ж вважати В дзвінким, як в російській "то поділ на склади буде іншим: 143/24/234. Або - тор/гі/вля. Склад гі тоді - відкритий.", і звідси торгівельний. – Artemix Feb 15 '17 at 11:43

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service, privacy policy and cookie policy

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.