2

У російській мові широко використовується скорочене ім`я Сережа (від Сергей). Чи існує відповідник в українській мові?

У словнику знайшла такі форми (Л. Г. Скрипник, Н. П. Дзятківська. Словник-довідник «Власні імена людей», видання 3-тє, виправлене. Київ, 2005 (перевидання книги 1996 року)):

Розмовні та зменшувальні форми: Сергі́йко, Сергі́єнько, Сергі́єчко, Сергі́йчик, Сергу́ня, Серьо́га, Серьо́жа, Сєрьоня, Сєрьончик, Сєрий.

Тут є форма Серьожа. Але вона майже не використовується, наскільки я знаю.

1
 • 1
  Будь ласка, уточніть запитання: спочатку ви запитуєте, «Чи існує відповідник в українській мові?», а потім вказуєте на наявні у словниках «Розмовні та зменшувальні форми». Ці форми чимось не підходять? Чим саме?
  – bytebuster
  Apr 24 '18 at 21:34
1

Із статті Вікіпедії "Сергій"

Розмовні та зменшувальні форми:

Сергі́йко, Сергі́єнько, Сергі́єчко, Сергі́йчик, Сергу́ня, Серьо́га, Серьо́жа, Сєрьоня, Сєрьончик, Сєрий

Із словника-довідника «Власні імена людей» (Л. Г. Скрипник, Н. П. Дзятківська; Київ, Наукова думка, 1-е видання 1996 або 3-є видання 2005), с. 98 (також з помилками розпізнавання зацитованого на Словопедії):

СЕРГІ́Й лат.; рим. родове ім'я — Sergius; можливо, від servus — служитель. Сергі́йко, Сергі́єнько, Сергі́єчко, Сергі́йчик, Сергу́ня, Серьо́га, Серьо́жа.

1
 • 3
  Щодо останньої цитати (зі Словопедії) маю підозру що "Серіієчко", "Сербига" та "Серьижа" - помилки сканування. На підтвердження - там у фамілії "Яновський" стирчить дефіс від переносу: "Ю. Янов-ський", а у прикладах є "Серьожа" та "Серьога".
  – Artemix
  May 21 '18 at 9:48

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service, privacy policy and cookie policy

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.