7

Доволі часто у повсякденному житті ми вживаємо досить розповсюджене жіноче ім'я "Наталія", "Наталя" і навіть "Наталка". Яким вірним або точнішим буде вжиття або написання даного жіночого імені?

Почавши з Вікіпедії отримуємо:

Ната́ля рідше Ната́лія, українська пестлива форма - Ната́лка — жіноче особове ім'я латинського походження, яке з'явилось в перші роки християнства. Часто побутує в українському народі.

Історія [походження] Є жіночою формою до чоловічого імені Nātālis (лат. «рідний»). Можливий зв'язок з виразом dies natalis — «день народження, Різдво».
Також пов'язують з natus — «народжений». До української мови потрапляє через церковнослов'янське та грецьке посередництво (грец. Ναταλία), запозичене з латинської мови.
Довгий час українські жінки не вживали масово це ім'я. Зробив його популярним великий майстер української літератури Іван Котляревський, завдяки своїй ліричній п'єсі «Наталка Полтавка».

"Український правопис" щодо цих імен нічого порадить не в змозі. СУМ-11/20 теж в нагоді не стали. Словники http://rozum.org.ua/ також не містять відповідної інформації

"Офіційний сайт Української мови" містить досить загальну статтю "Запозичення з грецької і латинської мов", в якій зокрема таж згадується вживання та написання саме ім'я "Наталія":

З латинської мови в українську ввійшли й деякі імена: Валерій (здоровий), Віктор (переможець), Віталій (життєвий), Вікторія (перемога), Маргарита (перлина), Марина (морська), Наталія (рідна).

Словник Власних імен людей [у складі Словопедії] теж вживає основною саме форму ім'я "Наталія":

НАТАЛІЯ
Наталія, Наталя, Наталка
лат.; natalis — рідний.
Наталонька, Наталочка, Наталкіня, Наталюся, Наталька, Натальця, Натаїна, Натаїшса, Ната, Натуся; Тала, Талонька, Талочка, Таля, Тата, Туся, Тусенька, Тусечка.

Досить загальний ресурс "Как правильно?" дає, відповідно досить загальні поради, на кшталт:

На сьогоднішній день в українській мові обидва варіанти написання вважаються вірними, але використовувати їх в офіційному письмі слід обережно.
Правильно
Наталія — цей варіант вважається основним, оскільки написання саме в такій формі найбільш розповсюджене.
Наталія Іванівна це наша вчителька
Сьогодні Наталія дуже красива
Наталія купила чудові подарунки

Наталя — ця форма імені вважається більш розмовною, але на сьогоднішній день також широко використовується в офіційній мові.
Наталя Петрівна це наш викладач Сьогодні у нашої Наталі день народження.
Важливо! В офіційних документах слід обов’язково використовувати той варіант, який зафіксований в паспорті людини, оскільки фактично ці дві форми в юридичному сенсі вважаються різними іменами.

Отож яким вірним або найвірогіднішим буде вжиття або написання жіночого імені "Наталія", "Наталя" або "Наталка"?

2 Answers 2

4

На сайті Моя освіта у статті "Чим відрізняється ім’я Наталя від Наталії" пишуть:

Наталія є церковним варіантом імені, тоді як Наталя – його просторічне вживання, яке особливо прижилося в нашій країні.

Також Словник-довідник власних імен Л. Скрипник та Н. Дзятківської містить статтю із Вашим словом:

НАТАЛІЯ, НАТАЛЯ, НАТАЛКА лат.; natalis — рідний. НАТАЛОНЬКА, НАТАЛОЧКА, НАТАЛІОНЯ, НАТАЛІОСЯ, НАТАЛЬКА, НАТАЛЬЦЯ, НАТАїНА, НАТАШКА,НАТА, НАТ^СЯ; ТАЛА, ТАЛОНЬКА, ТАЛОЧКА, ТАЛЯ,ТАТА, ТАСЯ, Т^СЕНЬКА, ТАСЕЧКА.

Роблю з цього висновок, що правильним є вживання усіх форм: Наталія, Наталя, Наталка. Однак, за аналогією до назви твору "Наталка Полтавка" хочеться, особисто мені, використовувати саме третю форму - Наталка. Так, на мою думку, підкреслюється українськість варіанту Наталія.

0

На сайті Як правильно? (не офіційне джерело) пише:

Правильно

Наталія – цей варіант вважається основним, оскільки написання саме в такій формі найбільш розповсюджене.

Наталя – ця форма імені вважається більш розмовною, але на сьогоднішній день також широко використовується в офіційній мові.

До речі, цікаво те, що дівчаток із першим варіантом імені в Україні набагато більше ніж з другим (див. статистику).

Також в ЕСУМі (ст. 48) пише, що Наталія, Наталя, Ната, Наталка, Наташа і навіть Тала, Таля - це одне і те ж ім'я.

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.