2

Виникла проблема при перекладі слова "greeter", яке має значення "людина, яка закликає відвідувачів зайти у заклад" або ж вона знаходиться в закладі, вітається з кожним хто туди заходить та може підтримувати коротку бесіду. Тобто це така професія.

І якщо у російській мові є варіант "зазывала", який більш-менш підходить для перекладу цього слова, то який варіант для українського перекладу? Гугл перекладач дає варіант "зазивала", але такого слова нема в СУМі.
У Вікіпедії мені вдалося знайти назву фільма переведеного як "Зазивало", однак і такого слова немає у СУМі.

1
  • Без джерел, так, що в голову прийшло: вітальник Commented Apr 28, 2018 at 0:20

2 Answers 2

2

Як Ви правильно відмітили переклад слова "greeter" з англійської мови на російську буде "зазывала" (Англо-русский синонимический словарь).

Російсько-український народний сучасний словник 2009– надає такий переклад:

Зазывала – закли́кач, закликайло, закликачка, заклика́льник, закликальниця, зама́нювач, зама́нювачка, клику́н. Скрізь коло крамни́ць стоя́ть хло́пці-кликуни́ і зазива́ють ко́жен до своє́ї крамни́ці (АС)

З СУМ-20

Закликальник Той, хто закликає кого-небудь кудись. Перед стамбульською крамницею стояв закликальник (із журн.).

Закликальниця Жін. до заклика́льник. Продовжує агітувати закликальниця Ольга. – Думаєте, у часи Гоголя реклами менше було? Та вона вічна! (з газ.).

Заманювач а, ч., розм. Той, хто заманює кого-небудь. Вона сама собі на голову кликала всілякого штибу заманювачів та обманювачів, така вже її особливість (Є. Гуцало); У досвідчених заманювачів є своя власна психологічна сітка, якщо угледіли свого клієнта, якщо навчилися більш-менш правдиво грати віру в те, що говорять (з газ.).

Кликун а́, ч., заст. Той, хто прилюдно оголошував що-небудь; оповісник. Управителі зганяли народ, послали кликунів по улицях, самі їздили, викликали, але ні одна жива душа не вийшла на майдан (І. Нечуй-Левицький).

На мою думку, для Вашого випадку найбільш вдалими будуть слова "закликальник" та "закликальниця", оскільки біля слова "заманювач" є позначка розмовне, а біля "кликун" - застаріле.

1

вітач is the best option here, but you may add a word like 'вітач відвідувачів' to make it even more descriptive.

2
  • 1
    Ласкаво просимо до сайту Ukrainian Language.SE! Наші критерії якості дещо відрізняються від того, що можна побачити на мовних форумах і блоґах. Необґрунтовані відповіді базуються лише на думці їхнього автора і тому викликають хвилю диспутів і заперечень. А якісні відповіді ґрунтуються на якісних джерелах: словниках, поважних сайтах тощо. Будь ласка, перегляньте сторінки tour, How to Answer а також «Якими мають бути гарні відповіді». Commented Apr 24, 2018 at 7:59
  • Добрий день, до попереднього коментаря додам, що посилання на російську вікі не дуже працює на цьому сайті, бо двома його робочими мовами є українська й англійська, отже велика частина користувачів може не розуміти російської.
    – P. Vowk
    Commented Jun 11, 2020 at 19:36

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.