1

Неодноразово чула, що кажуть "у паркУ" з наголосом на другий склад. Такий варіант є вірним?

Знайшла таблицю, в якій сказано, що наголос має бути на "а".

enter image description here

2 Answers 2

1

Правильний варіант наголосу на перший склад.

Запам'ятаємо наголоси

Чуємо - (у) парку́, а треба - (у) па́рку

Словник відмінків

enter image description here

1

Згідно до цього сайту, на якому можна провідміняти будь-яке українське слово і подивитися його наголос у тому чи іншому відмінку, єдиним правильним варіантом буде: у пАрку.

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.