0

Доброго дня! Сьогодні популярною є іграшка "Fidget Cube", однак як правильно називати її українською? Транслітерувати як "фіджет куб" (такий варіант я знайшов на сайті UpTrends) чи як "фиджет куб" (цей варіант із сайту Розетка)? Чи все ж можливо є якийсь український відповідник? І хоч Fidget Cube Гугл перекладач не може адекватно перекласти, однак Fidget він перекладає як "метушня". Тому можливо варіант кубік-антистрес буде вірний?

0
2

Відповідно до § 90 «Правопису» (так зване «правило дев'ятки» у таких випадках звук зазвичай передається літерою іфіджет. Фактично всі фрагменти правопису, що мають стосунок до цього випадку, зацитував m0rpheus у тексті цього запитання (тільки там приголосним, що передує, був к, а тут приголосним, що передує, є ф — але правила щодо передачі іноземного i/и після цих приголосних не відрізняються).

Українські відповідники мені невідомі. Фіджет-куб і фіджет-спінер, як я розумію, ворушать чи вертять у руках для заспокоєння. Андрусишин і Крет як один із відповідників дієслова fidget пропонують го́мзатися. Відповідно, можна спробувати вигадати щось на зразок го́мзалки (го́мзалка, що її го́мза́ють (1, 2, 3) у руках для заспокоєння). Це підійшло би як узагальнюючий термін і для фіджет-куба і для фіджет-спінера, але для останнього є інші неологізми. Це, звісно, жодним чином не нормативний термін, лише моя спроба на ходу щось вигадати.

4
 • 1
  Є ще слово fidgety (прийменник до fidget) що також має багато перекладів на українську: e2u.org.ua/….
  – Artemix
  Apr 23 '18 at 12:51
 • @Yola, я не проти.
  – Sasha
  Apr 23 '18 at 13:19
 • @Artemix, ворушни́к? кни́пка? шве́ндик?
  – Sasha
  Apr 23 '18 at 13:21
 • А може крутькО-куб?
  – Artemix
  Apr 23 '18 at 15:55

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service, privacy policy and cookie policy

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.