5

Досить часто у ЗМІ лунають слова "незаконний" та "протизаконний", особливо у кримінальних хроніках українських новин. Стало цікаво: чи є ці слова рівнозначними. Отже,
СУМ-11 пояснює щодо

НЕЗАКО́ННИЙ, а, е. Який забороняється законом, порушує закон. — Треба і можна боротися проти кожного незаконного вчинку (Тулуб, Людолови, І, 1957, 398); Необхідно берегти ліс, не допускати незаконних вирубок (Колг. Укр., 8, 1958, 40); // Який суперечить законові, йде врозріз з ним. Та й люди нічого незаконного, коли подумати, не вимагали від пана: тільки хотіли за свою роботу мати більший заробіток (Стельмах, І, 1962, 580); // Не оформлений юридично; позашлюбний. Звісно, гріх тратити своє добро на незаконних жінок (Стельмах, II, 1962, 94).

і стосовно

ПРОТИЗАКО́ННИЙ, а, е. Який не відповідає закону, суперечить йому. Податковий уряд мстився на ній [громаді] при всякій нагоді і старався кождого громадянина знищити протизаконними податками (Март., Тв., 1954, 176).

Офіційний сайт Української мови стверджує що ці слова синоніми:

Синоніми до слова НЕЗАКОННИЙ: (крок) протизаконний, с. злочинний, беззаконний; (син) НЕШЛЮБНИЙ.

Всесвітній словник української мови (WorldwideDictionary.org) погоджується з "Офіційним сайтом Української мови":

НЕЗАКО́ННИЙ (який порушує закон, суперечить законові), ПРОТИЗАКО́ННИЙ підсил., БЕЗЗАКО́ННИЙ підсил.; ЛІ́ВИЙ розм. (із сл. рейс, заробіток, робота тощо). - Негайно виконати ту постанову. І негайно повернути колгоспам усе, що було взято в них незаконним способом (Остап Вишня); Податковий уряд мстився на ній [громаді] при всякій нагоді і старався кождого громадянина знищити протизаконними податками (Лесь Мартович); Стали жовніри.. беззаконні окорми і напитки од людей вимагати (П. Куліш). - Пор. несправедли́вий.

І ресурс "Синоніми.укр" вказує що

Слово "незаконний" має наступні синоніми: (крок) протизаконний с. злочинний беззаконний (син) нешлюбний

Отже ці слова є синонімами і тотожні за змістом? Але ж, як тоді розуміти більш розширене тлумачення СУМ-11 слова "незаконний"?

2 Answers 2

5

Великий тлумачний словник сучасної української мови. - "Перун". 2005. пише:

протиправний -а, -е. Що суперечить правовим нормам, закону, що порушує їх; незаконний.

Словник синонімів української мови. 2014. теж подає:

незаконний (який порушує закон, суперечить законові), протизаконний, беззаконний, контрафактний (про товар тощо); лівий (зі сл. "рейс", "заробіток", "робота" й под.)

Також М. Іващук у статті НЕЗАКОННИЙ — БЕЗЗАКОННИЙ — ПРОТИЗАКОННИЙ — АНТИЗАКОННИЙ пояснює:

Прикметник незаконний, утворившись за допомогою частки-префікса не- від прикметника законний, виражає протилежне йому значення, вказуючи на невідповідність установленим законам, на їх порушення.

Прикметник протизаконний досить прозорий, тому що префікс проти-, співвідносячись з відповідним прийменником, зберігає і його просторове значення спрямованості. Отже, прикметник протизаконний наголошує саме на спрямованості проти закону.

Отже, ці прикметники мають близькі, але не однакові значення. Утворюючи словосполучення з іменниками типу дії, вчинки, прикметник протизаконний дає змогу найточніше, найоб’єктивніше оцінити дії людини щодо дотримання нею встановлених законів. Використовуємо цей прикметник також аби підкреслити спрямованість дій людини проти законів.

Якщо ми лише констатуємо невідповідність дій установленим законам, потрібно вживати прикметник незаконний.

Отже, це синоніми, однак не абсолютні.

1
 • Підтримую і раджу додати приклад. Як варіант: Наприклад: - Закон: Треба вітати людей; - Незаконний вчинок: не вітати людей; - Протизаконний вчинок: не давати вітати людей (не лише незаконний, але й проти закону).
  – user1677
  Commented Apr 9, 2020 at 9:23
-1

На прикладі постанови 211 КМУ від 04.04.2020 "Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2"

Вона є незаконною в частині вимог до фізосіб, оскільки закон не наділяє повноваженнями КМУ регулювати особисте життя фізосіб (в тому числі і по закону про цивільний захист, оскільки епідеміологічний поріг не досягнуто та немає науково доведеної ефективності затверджених методів та ролі у показниках смертності) Вона є протизаконною оскільки прямо суперечить статті 33 конституції.

Тобто незаконно - те що законом не врегульовано, не є порушенням в загальному розумінні. протизаконно - те що законом прямо заборонено, є порушенням.

15
 • Висновок «тобто незаконно - те що законом не врегульовано, не є порушенням в загальному розумінні» трішки дивує. Типу, якщо я на вулиці буду жонглювати пиріжками (я припускаю, що це явно не регулюється: ані забороняються, ані дозволяються) — хіба це буде «незаконно»? Мені здається, треба було б звузити контекст до рішень/вимог: рішення/вимогу можна назвати незаконним (-ою), якщо його/її автор не мав відповідних повноважень; а протизаконним (-ою) — якщо й суть рішення/вимоги суперечить закону (принаймні, такий висновок особисто мені спадає на думку після Вашого прикладу). Чи Ви по-
  – Sasha
  Commented Apr 9, 2020 at 1:45
 • іншому про це мислите? Принаймні, я зрозумів Вас так: {незаконні (у широкому розумінні)} = {юридично необґрунтовані} ∪ {протизаконні}.
  – Sasha
  Commented Apr 9, 2020 at 1:51
 • До речі, чи не могли б Ви змінити приклад на якийсь більш давній? (Я жодним чином не хочу стверджувати, що постанова була законною абощо, але просто мені здається, що це надто гаряча тема. Не хочеться, щоб суто мовний сайт перетворювався на сайт медично-юридично-політичних баталій.)
  – Sasha
  Commented Apr 9, 2020 at 1:58
 • 3
  -1: допис надає тлумачення на основі субʼєктивних суджень. Натомість, на мовному сайті варто користуватися джерелами — особливо, якщо йдеться про тлумачення слова. У даному випадку (можливо) згодилися б, окрім лінгвістичних, також юридичні джерела — але ні тих, ні інших автор не наводить. Commented Apr 9, 2020 at 5:21
 • 1
  Щодо «оскільки закон прямо не забороняє інші способи перетину» — але ж Ви самі писали: «всі люди мають перетинати кордон через смугасті будки. Крапка». Щодо «все що не заборонено — дозволено» — саме так, тому мене й дивує, як можна те, що не заборонено, називати незаконним.
  – Sasha
  Commented Apr 16, 2020 at 18:13

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.