1

При перегляді статті на одному з українських ресурсів зустрів вживання словосполучення "мобільний банкинг". Словосполучення як термін означає:

Мобільний банкінг – це система, що дає можливість одержання інформації та управління коштами на банківському рахунку за допомогою мобільного телефону або планшетного комп'ютера. Перші системи мобільного банкінгу з'явилися в світі в 1999 році, коли банки Європи запропонували своїм клієнтам користуватися цією послугою за допомогою SMS-повідомлень. А ще раніше існував такий вид банкінгу, як управління платежами зі свого банківського рахунку за допомогою вказівок фахівців call-центру банку.

Джерело: Україна фінансова

Але завжди зустрічав в описах банківських послуг вислів "мобільний банкінг".

І згідно з чинним "Українським правописом", зокрема зазначено:

 1. Залежно від позиції та вимови в українській мові і, у (ігрек) передаються також літерами і, ї та и.
  а) І пишеться: ...
  5. В усіх інших випадках після б, п, в, м, ф, г, к, х, л, н перед наступним приголосним: бі́знес, піло́т, вібра́ція, акаде́мік, фіна́нси, гра́фік, кілогра́м, кіно́, ....

Але, разом з тим, іcнує й наступна примітка:

Примітка 1. У ряді слів іншомовного походження, що давно засвоєні українською мовою, після б, п, в, м, ф, г, к, х, л, н пишеться відповідно до вимоги и: бурми́стер (але бургомі́стр), ви́мпел, єхи́дна, імби́р, кипари́с, лима́н, ми́ля, мирт, ни́рка, спирт, химе́ра та ін., а також у словах, запозичених із східних мов, переважно тюркських: башки́р, ги́ря, калми́к, кинджа́л, кирги́з, кисе́т, кишла́к.

Яка, якщо я вірно зрозумів, до слова "банкінг" не застосовується, і, тому англійське слово "banking" в українській мові повинно мати оформлення "банкінг". Підкажіть, будь ласка, чи істинне моє твердження?

7
 • «Українське агентство фінансового розвитку» не є авторитетним мовознавчим джерелом, і тому цілком природно, що припускається помилок.
  – bytebuster
  Apr 22 '18 at 19:45
 • Перепрошую, можливо я не зовсім вірно побудував повідомлення, якщо утворилось таке враження, але вживання словосполучення "мобільний банкИнг" «Українське агентство фінансового розвитку» на сторінках свого веб ресурсу не застосовувало, то був зовсім інший інформаційний ресурс, і з певних причин, я на нього не посилався.
  – m0rpheus
  Apr 22 '18 at 21:10
 • Але у випадку такої самоцензури запитання стає зовсім незрозумілим: «Деяке неназване джерело послуговується правописом X; чому воно це робить?» Якої обʼєктивної відповіді можна очікувати?
  – bytebuster
  Apr 22 '18 at 21:26
 • 1
  На мою думку, запитання вже містить відповідь з посиланням на поважне джерело (правопис и також називається «правило девʼятки»). Будь-яка інша відповідь так і виглядатиме: «правильно писати — за правилом девʼятки». Якщо ж запитання про суперечність, то мають бути вказані обидва джерела суперечності. Одне джерело ви вказали — чинний правопис. Друге джерело — невідомий сайт, який a-priori не є поважним, допоки не названий. А коли вкажете сайт, я майже упевнений, що відповідь буде — «сайт не авторитетний і помиляється, пишемо згідно Правопису».
  – bytebuster
  Apr 22 '18 at 22:18
 • 1
  Ні, не обовʼязково, лише бажано. Дивіться: якщо запитання «як правильно писати?» (по суті правопису), то відповідь — «користуємося чинним правописом, посилання на який надано у запитанні». Якщо запитання «чому десь написано інакше, ніж у правописі?» (про суперечність), то відповіді не існує, допоки ми не знаємо, де це — «десь».
  – bytebuster
  Apr 22 '18 at 23:39
2

По-моєму, Ваше твердження цілком правильне.

Адже ми маємо зафіксоване в словниках слово «банкі́р» (а не «банки́р»).

Тобто ймовірність того, що слово «банк{і/и}нг» належить до згаданої в примітці категорії («давно засвоєні українською мовою… пишеться… „и“»), доволі мала. (Воно навіть не зафіксоване в словниках — як воно може бути давно засвоєним? Навіть «банкір», що з'явилося в мові трішки раніше і проникло дещо глибше, не належить до цієї категорії.)

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service, privacy policy and cookie policy

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.