3

Відповідно до визначення Вікіпедії:

Інформаційна графіка або інфографіка (англ. Information graphics; infographics) — це графічне візуальне подання інформації, даних або знань, призначених для швидкого та чіткого відображення комплексної інформації.1 Вона може покращити сприйняття інформації, використовуючи графічні матеріали для того, щоб підвищити можливості зорової системи людини бачити моделі і тенденції.3 Процес створення інфографіки можна розглядати як візуалізацію даних, створення інформаційних схем та моделей подання інформації.2

У Вікісловнику, сайті "Ділова українська мова", Загальному народному англійсько-українському словнику не вказано жодного синоніму.

Пошук по Практичному словнику синонімів української мови (П’яте видання, 2014 рік) Караванського Святослава, теж результатів не приніс.

Отже, чи має запозичений термін “інфографіка” синоніми українського походження?

1
  • 2
    Вельми сумнівно, шчо існує затверджена сутямка, очевидно, такого менї не довести. Натомість можна зазначити, те складенне з слів інформаційна — відомість, прикм. довідковий, та графікарисунок. Правопис пропонує забагато варіянтів напису. Можна утворити наприклад відомрис, але тодї проблема зрозумілости, бо ось анґліцізми тут прижилися доволї сильно. Apr 22, 2018 at 15:24

1 Answer 1

1

ЧАСТКОВА ВІДПОВІДЬ

Однозначного відповідника, на жаль, немає (принаймні безліч переглянутих мною джерел інформації такої не подають). Ймовірно через те, що це слово доволі недавно почали використовувати у лексиконі.

На цьому сайті існує безліч варіантів, однак це не є офіційна загальноприйнята інформація, а, радше, новотвори. До таких належать:

ясновид, очезвідка, письморис, відобраз, ясновидка тощо.

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.